Velayet Davası

Velayet Davası Nedir Velayet davası boşanma sonucunda çocukların temsili konusunda anne ve babanın hak ve yükümlülükleri alması anlamına gelir. Velayet çocuğun korunmasını hedefleyen bir durumdur. Çocukların kişiliklerinin ve mallarının korunması için velayet sistemi ile hak ve yükümlülüğünün anneye mi babaya …

Tazminat Davası

Tazminat Nedir Ve Tazminat Davası Türleri? Maddi ve manevi durumlarda görülen haksızlık karşısında zararın karşılanması adına başvurulması gereken hukuki bir yoldur. Kişiler haksızlık gördüğünü düşündüğü bir zamanda tazminat davası açabilmektedir. Haklarını hukuk yönünde aramak daha doğru bir karardır. Tazminat davası …

Ayrılık Kararı

Boşanma davasında kanunda sayılan boşanma nedenlerinden herhangi biri sabit olunca hakim ya boşanmaya yada ayrılığa hükmetmek zorundadır. Davacı olan eş yalnızca ayrılığa karar verilmesini talep etmişse hakim ayrılığa karar verebilir, boşanma kararı veremez. Ancak unutulmamalıdır ki davacı eş boşanma talepli …

Ticari Sır

Türk hukukunda ticari sır kavramı tanımlanmamıştır.  Öğretide ise bağımsız ekonomik değeri olan, lehine bir rekabet avantajı sağlayan, gizli olan yani sahibinin gizli kalmasını istediği her türlü şey ticari sır olarak kabul edilir. Ticari sırlara örnek olarak müşteri listeleri, üretim planları, …