Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk Nafakası Nedir? Yoksulluk Nafakası Nasıl Alınır? Evlilik birliğinin boşanmayla sona ermesi durumunda yoksulluğa düşecek eş geçimini sağlamak için yoksulluk nafakası talebinde bulunabilir. Yoksulluk nafakası kadına veya erkeğe ödenmek üzere hükmedilebilir. Yoksulluk nafakası talep edilmelidir, hakim kendiliğinden yoksulluk nafakasına hükmedemez. …

hmali Davranışla Adam Öldürme Suçu - Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

İhmali Davranış (İhmali Hareket) Nedir? Ceza hukukunda asıl olan icrai davranıştır. İcrai şekilde işlenen kasten öldürme suçu buna örnek verilebilir. İhmali davranış ”yapmamak” olarak tanımlanabilir. Yasalar kişiye belli bir şekilde hareket etmesini emreder. Birey emredilen hareketi yapmazsa emre karşı gelmiş …

Kasten Öldürme Suçu - Kasten Öldürme Suçu

Kasten Öldürme Suçu

Öldürme Fiilinin Gerçekleşebilmesi İçin Mağdurun Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir? İnsan olma şartı Kasten öldürme suçunun oluşabilmesi için suçun bir insana karşı işlenmesi gerekir. Bu sebeple öğretide ve uygulamada kabul edildiği gibi cenin kasten öldürme suçunda mağdur olamaz. Ancak cenin …

Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve İnsan Ticareti Suçu karşılaştırması

Göçmen kaçakçılığı suçunda mağdur tamamen özgür iradesi ile hareket etse dahi suç oluşur. İnsan ticareti suçunda ise fail mağdurun iradesi üzerinde suçun unsurunda yer alan araç fiiller yardımıyla etki kurmaktadır. Göçmen kaçakçılığı suçunda suçun fiil yönü bir yabancıyı ülkeye sokmak …

nsan ticareti suçu - İnsan Ticareti Suçu

İnsan Ticareti Suçu

İnsan Ticareti Suçunda Fail Kimdir? İnsan ticareti suçu herkes tarafından işlenebilen bir suçtur. Fail Türk olabileceği gibi yabancıda olabilir. Ancak failin kamu görevlisi olması ve kamu gereçlerini suçta kullanması halinde verilecek ceza arttırılır. İnsan Ticareti Suçunda Mağdur Kimdir? İnsan ticareti …

Göçmen kaçakçılığı suçu - Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen Nedir? Öncelikle buradaki göçmen teriminden anlamamız gereken vatandaş, mülteci, sığınmacı, vatansız statüsündeki kişilerdir. Böylelikle bu kişilerin Türk vatandaşı olması şart değildir. Göçmen kaçakçılığı suçundaki göçmen terimindeki göçmen Türk olabileceği gibi Suriyeli’de olabilir. Göçmen çeşitli nedenlerle yani siyasi, dini, ekonomik, …

Alan Adlarına İlişkin Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları

Kavramlar   1)İnternet İnternet kelimesi ‘’İnter’’ (arası) ve ‘’Network’’ (bilgisayar ağı) kelimelerinin kısaltmalarından oluşmaktadır.[1] TDK[2] internet sözcüğüne karşılık olarak genel ağı önermiştir. İnternet birbirleriyle tüm dünya üzerinde yayılmış bilgisayar ağların birleşiminden oluşan devasa bir bilgisayar ağıdır. Sonuç olarak internet globalleşmenin …

Miras Sözleşmesi

Miras Sözleşmesi Nedir? Bir kişi, ölümünden sonra malvarlığının kime kalacağını tayin edebilmek için ya vasiyetname yada miras sözleşmesi yapması gerekir. Miras sözleşmesi, iki tarafın karşılıklı birbirine uygun iradeleriyle kurulur. Miras sözleşmesi hükümlerini kural olarak murisin ölümü ile doğurur.

Vasiyetname

Vasiyetname Ölen kişiye ait mal varlığı borçları ve alacaklarıyla vasiyetname gibi ölüme bağlı tasarruflar olmadığı sürece ölen kişinin mirasçılarına kalır. Eğer miras davası ile ilgili sorunlarınız varsa ilgili linkteki makalemize bakabilirsiniz. Ölen kişi eğer mirasını mirasçılara değilde başka kişilere bırakmak …