Vasiyetname

Vasiyetname

Ölen kişiye ait mal varlığı borçları ve alacaklarıyla vasiyetname gibi ölüme bağlı tasarruflar olmadığı sürece ölen kişinin mirasçılarına kalır. Eğer miras davası ile ilgili sorunlarınız varsa ilgili linkteki makalemize bakabilirsiniz.
Ölen kişi eğer mirasını mirasçılara değilde başka kişilere bırakmak istiyorsa ya miras sözleşmesi yapacak yada vasiyetname yapacaktır.
Vasiyetname, kişilere ölümünden sonra malvarlığını istediği kişilere bırakma imkanı tanır.

Yani vasiyetnameyi kişinin ölümünden sonra hangi malını kime bırakcağını yazdığı hukuki bir işlem diye tanımlayabiliriz. Ancak kişi vasiyetnameyle saklı pay hakkı olan mirasçıların saklı payını bir başkasına veremez. Eğer saklı payınız ihlal edildiyse tenkis davası açabilirsiniz.

Vasiyetname Hazırlayacak Kişide Aranan Şartlar;

1. Vasiyetname yapacak kişinin ayırt etme gücüne sahip olması gerekir.
2. Vasiyetname yapacak kişinin en az 15 yaşını doldurmuş olması gereklidir.

Vasiyetname Çeşitleri;

1. El Yazısıyla Vasiyetname:

Vasiyetname yapacak kişinin kendi el yazısıyla tarih belirtirek ve imzalayarak yaptığı vasiyetnamedir.

2. Resmi Vasiyetname

Resmi vasiyetname sulh hakimi, noter veya konsolos gibi kanunla belirlenmiş yetkililer huzurunda hazırlanır. Kişi resmi vasiyetnameyi bu yetkililerin huzurunda yapabileceği gibi kendi yapıp bu yetkili kişilerede verebilir. Ayrıca resmi vasiyetname hazırlanırken 2 tanık bulunması zorunludur. Çoğu miras avukatı bu yolu kullanır.

3. Sözlü Vasiyet

Sözlü vasiyet yalnızca el yazısıyla vasiyetname ve resmi vasiyetnamenin yapılamadığı olağanüstü durumlarda yapılabilir. Ölüm tehlikesi bu olağanüstü durumlara en iyi örnektir. Ölüm tehlikesinde bulunan kişi 2 tanık önünde tanıklardan birine vasiyetnamesini yazdırır. Ancak sözlü vasiyet vasiyetnameyi yapan kişinin 1 ay içinde ölmesi durumunda geçerli olur.