Ticari Sır

Türk hukukunda ticari sır kavramı tanımlanmamıştır.  Öğretide ise bağımsız ekonomik değeri olan, lehine bir rekabet avantajı sağlayan, gizli olan yani sahibinin gizli kalmasını istediği her türlü şey ticari sır olarak kabul edilir.

Ticari sırlara örnek olarak müşteri listeleri, üretim planları, projeler, maliyet hesapları, stok bilgileri, reklam ve pazarlama yöntemleri, bilgisayar program kodları örnek verilebilir.

Ticari sırlar borçlar kanununda üretim sırları olarak, iş kanununda meslek sırları, ticaret kanununda üretim ve iş sırları terimleri kullanılmıştır.

Ticari Sırrın Unsurları

Ticari sırrın konusunu pek tabiî ki bilgi oluşturur. Bilginin karmaşık olması zorunlu olmadığı gibi, yazılı olması da zorunlu değildir ancak bilginin doğru olması zorunludur çünkü yanlış bilgi rekabet avantajı sağlamayacağı açıktır.

  1. Ticari Sırrın Ticari Nitelikte Olması
  2. Ticari Sırrın Sır Olması
  3. Ticari Sır Sahibinin Sır Olarak Saklama İradesi

Ticari Sırların Korunması

Türk hukukunda ticari sırlar, hukuki olarak düzenlenmediğinden  bir  fikri mülkiyet hakkı olarak kabul edilmemektedir.  Taraflar arasında bir sözleşme ilişkisi varsa karşı tarafa  yöneltilebilecek nispi bir haktan bahsedilebilir. Ancak taraflar arasında herhangi bir sözleşme ilişkisi yoksa hukukumuzda ticari sırların korunmasında, haksız rekabete ilişkin hükümlerden yararlanılabilir.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Ticari Sır
Author Rating
51star1star1star1star1star