ticaret avukatı - Ticaret Avukatı

Ticaret Avukatı

Ticaret avukatının görevlerinden önce bilmemiz gereken en önemli kavram ‘ ticaret hukuku’ dur. Peki, Ticaret hukuku nedir? Ticaret insan yaşamının en önemli faktörlerinden biridir. Ticaret kelime anlamı ile kazanç elde etmek için alım, satım işlerinin tamamına denir. Ticaret hukuku ise ticari işletmeyle ilgilenir ve Ticaret Kanununda yer alan hükümlerle, işletmenin düzenlemelerini yapar. Yani ticaretin hukuki düzenlemesini yapan özel hukuk dalıdır. Ayrıca ticari avukatlar için kullanılan bir başka terim ise, ticaret hukuku avukatıdır. Ticaret hukuku kapsamına giren hukuk dalları ise

1-)Şirketler hukuku

2-)Deniz ticareti

3-)Kıymetli evrak

4-)Sigorta

5-) Ticari İşletme ‘dir

Ticaret hukukunu daha iyi anlayabilmemiz için bazı kavramları da bilmemiz gerekmektedir. Örneğin; tacir, işletme, sicil

Tacir: kendine amaç edindiği işi yapan kimseye denir.

İşletme: yapılan işten para kazanmak için açılan kurumdur.

Sicil: tacirin işletme bilgilerini hukuk kurallarına göre kaydettiği yerdir.

Ticaret hukukuna göre açılabilecek davalar ise:

-iflas ve iflasın ertelenmesi

– Ticari alacakların tahsil edilmesi davalarıdır.

 

Ticaret hukuku avukatları bu hukuk dalında mesleklerini icra ederken zorlandıklarını söyleyebiliriz. Çünkü ticaret resmi yollardan değil hatır işleriyle yapıldığında ortaya çıkan uyuşmazlıklar ticaret hukuku avukatını zorlamaktadır. Bilgi ve belgenin yanı sıra güvene dayalı yapılan ticarette beklenmedik gelişmeler yaşanabilmektedir. Bu gibi durumlarda yeterli bilgi ve belge olmamasından dolayı gerekli destek sağlanamamaktadır.

Ticari İşletme hukuku işletmenin tüm bilgilerini ve ilgilerini kapsayan hukuktur. Daha genel anlamı ile şirketin açılmasından kapanmasına kadar haksız rekabete müdahale edebilir, cari hesap gibi kavramlardan sorumludur. Ticaret hukukunun yan dalı olarakta şirketler hukukunu örnek verebiliriz. Bu bölümde de genel olarak şirketlerin kurulması, devredilmesi gibi konularla ilgilenip tüm hukuki yükümlülüklerin uygulanmasıyla, korunmasıyla ve süreklilik arz etmesi için sürekli düzenleme yetkisine sahipti. Peki, Ticaret avukatı nedir? Ticari ilişkilerin meydana getirdiği ticaret avukatı ticari davalarla ilgilenir. Ticaret avukatının da güvenle tercih edilebilmesi için iyi bir donanıma sahip olması gerekecektir.

TİCARET HUKUKUNDA AVUKATIN GÖREVLERİ

Yukarda da belirttiğimiz gibi işletmelerin hatır ilişkilerini zedelemeden haklarını korumaları için çeşitli yollar arar ve uygular. Avukatın en temel görevlerinden birisi de şirketlerin politikasını oluşturmalı, uygulamalı ve korumalıdır. Ticaret hukuku avukatının görevlerine bakmadan önce avukatın görevlerini incelersek ticaret hukuku avukatının görevlerini daha iyi idrak edebiliriz.
Avukatlık: Kişinin kişisel menfaatini zedelemeden başka bir duruma karşı hukuka bağlı olarak çıkarlarını korumasıdır. Avukat olabilmek için 23 yaşını doldurmuş, hukuk fakültesi mezununu, 6 ay avukat yanında staj yapmış, idari ve şahsi bir suç işlememiş, her genç avukatlık mesleğini icra edebilir.

Şimdi Ticaret hukuku avukatının görevlerine baktığımızda: yeni açılacak, açılması planlanan bir işletme için üstlenmesi gereken sorumluluklardan birisi ne kadar sermaye gerekli? Kar ortağı kimler olabilir? Kar payı nasıl ayarlanmalı, iflas durumunda yapılması gerekenlerle hukuk avukatı ilgilenir.

Genel görevleri ise o işletme ile ilgili ticari ilişkilerde meydana gelen her hukuki davada, olayda sorumlu kişilerdir. Ancak bu davanın ticaret hukuku davasına girmesi ve avukatın görev alabilmesi için taraflardan birinin yasal anlamda tacir olması gerekir. İki tarafında tacir olma durumunda hatır ve gönül bağı ile kurulmuş resmi olmayan hiçbir anlaşmada avukat görevini yapamaz. Birden çok ortak olması durumunda ortaya çıkabilecek sıkıntılarda önce ortakların hangi ortaklık türü ile oluştuğuna bakılır ve ona göre hukuka bağlı kalarak gerekilen yapılır. Ancak ortaklık türlerine göre yaptırımlar değişebilir. Ortaklık türleri yani işletme türleri 4’e ayrılır limited şirketler, kollektif şirketler. Komandit şirketler ve son olarak anonim şirketlerdir. Ortaklıkta şirket türüne göre değişiklik gösterebilir. Avukatların görevleri de her ortağın kişisel menfaatini göz önünde bulundurarak ticaret hukukunun gereklerini yerine getirerek orta yolu sağlamak en temel görevlerinden biridir. Ancak yeni açılması planlanan bir şirket varsa en başta avukatın öngörümüyle doğabilecek her türlü sorun önceden garanti altına alınır ve taraflarca imzalanır. Daha sonra çıkabilecek anlaşmada bu sözleşme sorun çözmeye yardımcı olabilecek bir belgedir. Bu sözleşmelerin içeriğinde faiz, iflas durumu, kazanç eğrileri zarar ve tavsiyeler bağlayıcıdır ve doğabilecek her sorunda geçerli sayılacaktır. Ticaret hukuku avukatının kapsamı alanına giren mal sigortası, hayat sigortası ve diğer açılmış olan davaların ve dosyaların takibi de yine avukata aittir.