vasiyetin iptali ve tenkis davasi - Miras Davası Avukatı

Miras Davası Avukatı

Miras davaları bireylere düşen payların ayarlanması ve davada yer alan tarafların hakkını alması için açılan davalardır. Miras davaları bünyesinde birçok alt başlık barındırmaktadır. Mirasın Borca Batması Durumu Redd-i Miras Durumu Miras İstihkak Davaları Kardeşler Arası Miras Payı Mirasın Taraflarca Paylaşılması …