is hukuku avukatı - İş hukuku Avukatı İstanbul

İş hukuku Avukatı İstanbul

Haklının hakkını alması, haksızın da cezalandırılması için devletin rolü büyüktür. Her insanın kendini savunma hakkı vardır. En ağır suçlunun dahi savunulması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre resmi kılınmıştır. Devlet ile birey arasında ki köprülerden en önemlisi avukattır. Avukatlar, kendini mağdur hisseden …