İşe İade Davası

İşe iade davası, işveren tarafından iş sözleşmesi haksız olarak feshedildiğini düşünen işçinin, işe iadesini talep ettiği davadır. İşe iade davası halkın deyimiyle kovulan işçi tarafından işverene karşı açılır.İşe iade davası açabilmek için gereken şartlar nelerdir? 1. İşe iade davası açılcak …

Fazla Mesai Davası

Haftalık 45 saatin üstünde çalışıyorsanız fazla mesai yaptığınız her saat için karşılığı olan ücreti talep edebilirsiniz. Ancak önemle belirtmek gerekir ki ara dinlenmeler bu süreye dahil edilmez. Örneğin 8’de iş başı yapıp 12’de 1 saatlik ara veriyorsanız ve saat 7’ye …

5a012fdfae78490398ff4a9a - İş Hukuku Konusunda Uzman Avukat

İş Hukuku Konusunda Uzman Avukat

Günümüzde en büyük problemlerden bir tanesi de işçi ile işveren arasında yaşanmakta olan problemlerdir. Bu problemlerden kaynaklı olarak açılan davalarla ilgilenmekte olan avukatlar ise iş hukuku avukatlarıdır. İş hukuku, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar ya …

iş hukuku avukatı - İş Hukuku Avukatları

İş Hukuku Avukatları

İş hukuku, işçi ve işveren iletişimde çıkacak sorunlara yönelik oluşturulmuş bir alandır. İşçi işe girmeden önce belli bir sözleşme imzalamak durumundadır. Bu sözleşme kapsamı içerisinde çıkabilecek olan her türlü iş problemleri iş hukuku kapsamına girmektedir. İş hukuku tüm işçileri ilgilendiren …