Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve İnsan Ticareti Suçu karşılaştırması

Göçmen kaçakçılığı suçunda mağdur tamamen özgür iradesi ile hareket etse dahi suç oluşur. İnsan ticareti suçunda ise fail mağdurun iradesi üzerinde suçun unsurunda yer alan araç fiiller yardımıyla etki kurmaktadır. Göçmen kaçakçılığı suçunda suçun fiil yönü bir yabancıyı ülkeye sokmak …

nsan ticareti suçu - İnsan Ticareti Suçu

İnsan Ticareti Suçu

İnsan Ticareti Suçunda Fail Kimdir? İnsan ticareti suçu herkes tarafından işlenebilen bir suçtur. Fail Türk olabileceği gibi yabancıda olabilir. Ancak failin kamu görevlisi olması ve kamu gereçlerini suçta kullanması halinde verilecek ceza arttırılır. İnsan Ticareti Suçunda Mağdur Kimdir? İnsan ticareti …