hmali Davranışla Adam Öldürme Suçu - Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

İhmali Davranış (İhmali Hareket) Nedir? Ceza hukukunda asıl olan icrai davranıştır. İcrai şekilde işlenen kasten öldürme suçu buna örnek verilebilir. İhmali davranış ”yapmamak” olarak tanımlanabilir. Yasalar kişiye belli bir şekilde hareket etmesini emreder. Birey emredilen hareketi yapmazsa emre karşı gelmiş …