Alan Adlarına İlişkin Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları

Kavramlar   1)İnternet İnternet kelimesi ‘’İnter’’ (arası) ve ‘’Network’’ (bilgisayar ağı) kelimelerinin kısaltmalarından oluşmaktadır.[1] TDK[2] internet sözcüğüne karşılık olarak genel ağı önermiştir. İnternet birbirleriyle tüm dünya üzerinde yayılmış bilgisayar ağların birleşiminden oluşan devasa bir bilgisayar ağıdır. Sonuç olarak internet globalleşmenin …