Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve İnsan Ticareti Suçu karşılaştırması

Göçmen kaçakçılığı suçunda mağdur tamamen özgür iradesi ile hareket etse dahi suç oluşur. İnsan ticareti suçunda ise fail mağdurun iradesi üzerinde suçun unsurunda yer alan araç fiiller yardımıyla etki kurmaktadır. Göçmen kaçakçılığı suçunda suçun fiil yönü bir yabancıyı ülkeye sokmak …

Göçmen kaçakçılığı suçu - Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen Nedir? Öncelikle buradaki göçmen teriminden anlamamız gereken vatandaş, mülteci, sığınmacı, vatansız statüsündeki kişilerdir. Böylelikle bu kişilerin Türk vatandaşı olması şart değildir. Göçmen kaçakçılığı suçundaki göçmen terimindeki göçmen Türk olabileceği gibi Suriyeli’de olabilir. Göçmen çeşitli nedenlerle yani siyasi, dini, ekonomik, …