Bilişim Avukatı İstanbul

Bilişim Avukatı Ne İş Yapar Bilişim, bilimin dayanağı olan bilginin elektronik ortamda işlenmesidir. Bilgisayar teknolojisinin giderek geliştiği ve çok fazla kullanılmaya başladığı günümüzde bilişim teknolojisi bilgisayar teknolojisidir diyebiliriz. Artık insanları iletişim ve paylaşımlarını internet aracılığı ile bilgisayar ve telefonlarla yapmaktadır. …

Bilişim Avukatı

Değişen Dünya Düzeninde Bilişim Hukukun Yeri Ve Önemi Nedir? Bilişim kelime anlamı olarak, elektronik sistemlerini içeren üst terim olarak kullanılmaktadır. Bilişim Hukuku bilgi ve teknolojinin kötüye kullanımından doğan hakların takibi ve aranmasında ortaya çıkan hukuk dalı şeklinde tanımlayabiliriz. Teknolojiden kaynaklanana …

Alan Adlarına İlişkin Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları

Kavramlar   1)İnternet İnternet kelimesi ‘’İnter’’ (arası) ve ‘’Network’’ (bilgisayar ağı) kelimelerinin kısaltmalarından oluşmaktadır.[1] TDK[2] internet sözcüğüne karşılık olarak genel ağı önermiştir. İnternet birbirleriyle tüm dünya üzerinde yayılmış bilgisayar ağların birleşiminden oluşan devasa bir bilgisayar ağıdır. Sonuç olarak internet globalleşmenin …