Miras Sözleşmesi

Miras Sözleşmesi Nedir?

Bir kişi, ölümünden sonra malvarlığının kime kalacağını tayin edebilmek için ya vasiyetname yada miras sözleşmesi yapması gerekir. Miras sözleşmesi, iki tarafın karşılıklı birbirine uygun iradeleriyle kurulur. Miras sözleşmesi hükümlerini kural olarak murisin ölümü ile doğurur.

Ancak örneğin ölünceye kadar bakma şartıyla yapılan miras sözleşmelerinde miras sözleşmesi görüldüğü gibi murisin ölümüyle hükümlerini doğurmamış aksine miras sözleşmesi yapıldığı andan itibaren hüküm doğurmuştur. Miras sözleşmesi olumlu miras sözleşmesi ve mirastan feragat sözleşmesi olarak 2’ye ayrılır.

Olumlu Miras Sözleşmesi

Olumlu miras sözleşmesinde miras bırakan, miras sözleşmesiyle mirasını veya herhangi belirlediği bir malını veya mallarını sözleşmeye taraf diğer kişiye veya herhangi bir 3.kişiye verme yükümlülüğü altına girer. Miras sözleşmesi ivazlı olabileceği gibi ivazsızda olabilir. Miras sözleşmesi resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmelidir. Ayrıca her iki tarafında imzası olması şarttır.

Kimler Miras Sözleşmesi Yapabilir?

Miras sözleşmesiyle öbt yapan kişi yani miras bırakan temyiz kudretine sahip olmalıdır. Ayrıca ergin olmalı ve kısıtlanmamış olmalıdır. Sözleşme ivazsız şekilde yapılıyorsa diğer tarafın temyiz kudretine sahip olmasına gerek yoktur.

 

Summary
Article Name
Miras Sözleşmesi
Description
Miras sözleşmesi, kişiye ölmeden önce malvarlığını kime bırakacağını tayin etmesi imkanını veren bir sözleşmedir. İki tarafın bir birine uyumlu iradeleriyle kurulur.
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo