miras hukuku avukatı - Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku Avukatı

Günümüzde ulaşılan çağdaş yaşam ile her türlü konu hukuk üzerinden çözümlenir ve bu çözümlemede en büyük rol avukatlarındır. Avukatlar istedikleri bir alanda uzmanlaşırlar ve bu konu üzerinden mesleklerini yaparlar. Bu zamanlarda en çok davaya sahip avukatlar miras avukatlarıdır. Aile bireylerinden bir kişinin ölmesi sonucunda ölen kişinin mallarının paylaşılmasına veraset denir. Miras avukatları ölen ya da miras bırakmak isteyen insanların işlerini hızlandıran avukatlardır. Miras hukukuna göre ölümleri kesinleşmiş ya da hakkında gaiplik kararı çıkmış kişilerin vasiyetlerine bakarak ve genel mirasçıları temel alınarak mirasın ne şekilde bölüneceğine karar verilir. Mirasçılar ikiye ayrılırlar;

Yasal Mirasçılar: miras bırakan kişinin kan hısımı bulunan ve altsoyunda bulunan bireyler yasal mirasçılardır.

Atanmış Mirasçılar: miras bırakan kişinin tüm mirası ya da mirasın bir kısmını almaya hakkı olan bireylere atanmış mirasçı denir.

Miras hukuku avukatları öncelik olarak ölen kişinin vasiyetine bağlı olarak hareket ederler. Ardından mirasın miktarını belirlerler daha sonra ise mirasın mirasçılar arasında paylaştırılması işlemlerini itina ile yaparlar. Bu işlemler yapılırken miras bırakan kişinin vasiyetine bağlı kalınır ve aksi bir durum gerçekleşmez. Her türlü miras ile miras hukuku avukatları ilgilenir ve ilgilenmiş oldukları bir diğer dava ise yine miras ile ilgili olan reddi miras davalarıdır.

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Mirasın reddi 4721 sayılı medeni kanunun 605. Maddesinde yer alır. Bırakılan mirası reddetmek için gerekli süre 3 aydır. Bu 3 aylık süre mirası bırakan kişinin ölümünden sonra başlamaktadır ve bu süre zarfında mirasın red edilmek istendiği beyan edilmelidir. Miras reddine başvurulmasının sebebi ise ölen bireyin para değil borç bırakmış olmasıdır. Mirasçılar ise belirli süre zarfında bu mirası istemediklerini Sulh Hukuk Mahkemesi’ne beyan etmeleri gerekmektedir. Eğer 3 aylık süreç geçtikten sonra işlemler başlasın diye bir hamle yaparsanız, ne yazık ki olumsuz bir cevap alarak bu hakkınızın olmadığı yetkili merciiler tarafından size beyan edilecektir.

Birilerine ya da bir kuruma miras bırakabilmek için miras bırakan bireyin ergin olması gerekmektedir. Ergin olmayan kişinin vasiyeti geçerli sayılmaz. Sahip olunan malların belirli insanlara bırakılması için öncesinden miras avukatlarına giderek mirasının bölümü hakkında kendi el yazısı ile vasiyet yazmalı ve avukat buna şahit olmalıdır. Vasiyetin kullanılacağı zaman miras hukuku avukatı vasiyette adı geçen mirasçıları bir alana çağırır ve vasiyeti açıklar. Miras hukuku avukatının temel ilkesi mirası bırakacak kişinin istediklerinin vasiyeti ile doğru orantılı biçimde gerçekleşmesidir.

Kız Çocuğu Mirastan Yararlanabilir Mi?

Her insanın merak ettiği bir konu olan kız çocuğunun mirastan pay alıp almadığıdır. Miras hukukunda kız çocuğu ve erkek çocuğu diye bir ayrım yoktur. Bırakılan mirasa göre ölen kişinin eşi mirasın ¼’ünü geri kalan ¾ oranındaki miras ise çocuklar arasında paylaştırılır. Ancak bu durum atanmış mirasçı var ise değişir ve oranlar değişiklik gösterir. Mirastan mahrum bırakılan kız çocuğunun hakkını alabilmesi için izleyeceği yol dava açmaktır. Bunun için bir dilekçe vermesi ve dava sürecini başlatması, mahkeme sürecinin başlaması için ilk aşamada yeterli olacaktır. Bu aşamada bir miras hukuk avukatı tutmak davanın sonuçlanması süresince büyük katkı sağlayacak ve hâkimin kararını direk etkileyebilecek kanıtlar sunacaktır. Unutulmamalıdır ki miras hukuku avukatları, özellikle bu kategoride kendilerini geliştirdikleri için en iyi şekilde kanıtları toparlar ve savunmalarını yaparlar.

Miras Avukatı Niçin Önemlidir?

Miras avukatı bir bireyin miras bırakması halinde mirasın bölünme süresi boyunca mirasçıların hukuki olarak yanında bulunan avukattır. Bırakılan mirastan payını alamadığını düşünen ya da mirasın verilmediği takdirde hukuki yola başvurarak haklarını almalarında miras hukuku avukatları bireylere yol gösterir ve davalarında onlara yardımcı olur. Miras hukuku davaları bireylerin yalnız başlarına halledemeyeceği ve diğer avukatların ilgili alanı olmadığı için miras avukatlarına başvuru yapılır. Miras avukatı tarafların mirastan düşen paylarını alabilmeleri ve mutlu ayrılmaları için her işini ince titizlik ile yapmaktadırlar. Böylesi davalarda avukat tutmak zorunlu olmamakla birlikte kendinizi daha iyi savunmanız ve hakkınızı alabilmeniz için miras avukatı tutmuş olmanız sizi karşı tarafa göre avantajlı duruma getirir. Bu aşamada bu tür davalar da avukat tutmanın maksimum fayda sağlayacağı unutulmamalıdır.