Miras Davası

Miras Davası Nedir?

Miras davasının tanımına geçmeden önce miras kavramının ne demek olduğunu açıklayalım. Miras, bir kişinin ölümü halinde kişinin terekesinde bulunan aktif ve pasif varlıkların ölen kişinin yakınlarının aktif ve pasif varlığına eklenmesi demektir. Daha basit bir ifadeyle miras bir kişinin ölümü halinde yakınlarına borç ve alacakları bir bütün olarak bırakmasıdır.
Miras davası ise miras paylaşımındaki uyuşmazlıkları sonuca bağlayan davaların genel adıdır. Miras davasında davacı mutlaka mirasçılardır.

Miras Sebebiyle Açılabilecek Olan Miras Davaları nelerdir?

1. Tenkis Davası
2. Miras Sebebiyle İstihkak Davası
3. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Davası
4. Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası
5. Veraset Belgesinin İptali Davası
6. Miras Sözleşmesinin İptali Davası

 

Summary
Article Name
Miras Davası
Description
Miras davası miras paylaşımındaki uyuşmazlıkları sonuca bağlayan davaların genel adıdır.
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo