miras avukati - Miras Avukatı

Miras Avukatı

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

 1. Altsoy

Miras bırakan kişinin altsoyu, onun birinci derece mirasçılarıdır. Miras bırakanın çocukları yani altsoyu miras üzerinde eşit olarak mirasçılardır yani kız çocuk ve erkek çocuk arasında herhangi bir ayrı yoktur. Miras bırakan kişiden önce ölmüş miras bırakanın çocuklarının miraslarını altsoyun altsoyu yani çocukları alır.

Örneğin A’nın 100 bin serveti olması varsayımında, sadece 3 çocuğu olan A’nın daha önce ölmüş oğullarından E’nin çocuğu F, E’nin yasal mirası olan 25 bin liranın yasal mirasçısı olur.

 1. Ana ve Baba

Miras bırakanın altsoyu yani çocuğu olmaması durumunda, miras bırakanın anne ve babası yasal mirasçı olurlar. Anne ve babada eşit olarak mirasçıdır. Anne veya babanın, miras bırakandan önce ölmüş olması varsayımında yerlerini anne ve babanın altsoyları alır.

Örnek vermek gerekirse, miras bırakan A’nın hiç çocuğu olmaması durumunda A’nın babası ve annesi yasal mirasçı konumundadır. A’nın babasının A’dan önce öldüğü varsayımında ise A’nın babasının yasal mirasçılık hakkı A’nın babasının altsoyuna yani babasının çocuğuna kalır.

 1. Büyük Anne ve Büyük Baba

Alt soyu, anne veya babası ve anne veya babasının alt soyu bulunmayan miras bırakanın yasal mirasçıları büyük anne ve büyük babasıdır. Bu varsayımda büyük anne ve büyük baba eşit olarak mirasçıdır.

 1. Evlilik Dışı Hısımlar

Evlilik birliği dışında doğmuş ve soybağı, hakim kararıyla veya tanıma ile kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi doğan hısımlar gibi mirasçıdır.

 • Sağ Kalan Eş

Miras bırakan öldüğünde, evlilik hükümlerine uygun şekilde bir evlilik bağından kaynaklanan eş hayatta ise ;

 • Eş, miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri
 • Eş, miras bırakan kişinin anne ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa mirasın yarısını
 • Eş, miras bırakanın büyük anne ve büyük babasıyla birlikte mirasçı olursa mirasın üçte dördünü
 • Eş tek başına mirasçı olduğu durumda ise mirasın hepsine sahip olur.

 

 • Evlatlık

Evlatlık ve evlatlığın alt soyu, evlat edinen miras bırakana kan hısmıymış gibi mirasçı olurlar. Ayrıca evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Yani evlatlık, gerçek anne veya babasının hala yasal mirasçısıdır. Ancak miras avukatı olarak önemle belirtmemiz gerekir ki evlat edinen ve evlat edinenin hısımları, evlatlığa mirasçı olmaları mümkün değildir.

 • Devlet

Ardında mirasçı bırakmaksızın ölen kişinin mirası tamamen devlete geçer.

 

Ölüme  Bağlı Tasarruflar – Miras Avukatı yazıyor

 • Vasiyet düzenlemek isteyen kişinin ayırt etme gücüne sahip olması ve ayrıca 15 yaşını doldurmuş olması şarttır.
 • Miras sözleşmesi yapmak isteyen kişinin ise ayırt etme gücüne sahip olması, ergin olması ve miras sözleşmesi yapmak isteyen kişinin kısıtlı olmaması gerekmektedir.
 • Vasiyet veya miras sözleşmesi yapmak isteyen kişiler ancak saklı pay hakkı sahibi olan kişilerin saklı paylarını ihlal etmeyecek oranda vasiyet veya miras sözleşmesi yapabilir. Saklı payları, ölüme bağlı tasarruflarla ihlal edilen kişiler miras avukatı aracılığıyla tenkis davası açabilirler. Saklı pay hakkına sahip kişiler miras bırakanın alt soyu, anne ve babası ve sağ kalan eşidir.

 

Mirasçılıktan Çıkarma Sebepleri

 1. Mirasçı konumunda olan kişi, miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından herhangi birine karşı ağır bir suç işlemişse
 2. Mirasçı konumunda olan kişi, miras bırakana veya miras bırakanın ailesine karşı aile hukuku hükümlerinden doğan yükümlülükleri ağır derecede yerine getirmemişse

Bu durumlar mirasçılıktan çıkarma sebebidir. Bu sebeplerden birinin oluşması durumunda miras bırakan gerek kendisi gerek miras avukatı aracılığıyla yapacağı ölüme bağlı tasarrufla saklı pay mirasçısını, mirasçı konumundan çıkarabilir.

 • Borç ödemeden aciz belgesine sahip olan mirasçıda mirasçılıktan çıkarılabilir. Ancak bu çıkarma saklı payının yarısı oranında olduğu sürece geçerli olur.

 

Miras Avukatı gözüyle Miras Davaları

 • İptal Davası

Aşağıda sayacağımız sebeplerden birinin oluşması durumunda mirasçılar veya vasiyet alacaklıları, miras bırakanın yaptığı ölüme bağlı tasarrufun iptali için dava açabilir.

 1. Ölüme bağlı tasarruf miras bırakanın ehliyeti olmadığı bir zamanda yapılmışsa
 2. Ölüme bağlı tasarruf aldatma, yanılma, korkutma veya zorlama neticesinde yapılmışsa
 3. Ölüme bağlı tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yükümlülükler ahlaka veya hukuka aykırı ise
 4. Ölüme bağlı tasarruf kanunda belirtilen şekillere uymaksızın yapılmışsa.

 

Ölüme bağlı tasarrufun iptali davası açabilmek için iptal sebebini veya kendisinin hak sahibi olduğunu öğrenmesinden itibaren 1 yıl ve her halükarda 10 yıl ve kötü niyetli davalılara karşı 20 yıl içinde açılması gerekir. Sürelerin hesaplanması için bir miras avukatı ile görüşmenizi öneririz.

 

 • Tenkis Davası

Saklı paylı mirasçı konumunda olan mirasçı, saklı paylarının karşılığını alamazsa saklı paylarının ihlal edildiği oranda tasarrufun tenkisi için dava açabilirler. Tenkis davası açmak için kanunda hak düşürücü süreler düzenlenmiştir. Tenkis davası açabilmek için, saklı pay sahibi mirasçının saklı payının ihlal edildiğini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde ve her halükarda 10 yıl içinde açılması gerekmektedir.

 

Aydar Hukuk, alanında uzman miras avukatı kadrosuna sahiptir. Eğer sizinde miras hukuku ile ilgili uyuşmazlığınız varsa deneyimli miras avukatı ile görüşebilir, miras davası avukatımızdan randevu alabilirsiniz.

 

 

 

Summary
Miras Avukatı
Article Name
Miras Avukatı
Description
Miras avukatı, mirasla ilgili doğan uyuşmazlıklarda deneyimli ve uzman olan kişilere denmektedir. Miras davaları hakkında bilgi içeren yazımız.
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo