miras-avukatı-istanbul

Miras Avukatı İstanbul

Miras hukuku hususunda uzmanlaşmış olan Miras Avukatları, miras davalarında her türlü sorunlara çözüm bulurlar. En etkili sonuçlara ulaşmak için her davada bir uzman kişi gerekmektedir. Müvekkilinin haklarını korumak için çalışmalarının yanı sıra dava sürecinde oluşabilecek problemlerin de önüne geçebilmektedirler. Miras Avukatı İstanbul ve birçok şehirde en çok tercih edilen hukuk alanındaki uzman kişilerdir.

Miras, bir ölüm neticesi sonrasında her türlü mal varlığı ve borçların yasal mirasçılara geçmesidir. Ancak bu davalarda en önemli husus, murisin yalnızca maddi varlığından değil, ölen kişinin borçlarından ve alacaklarından da sorumlu olmasıdır. Terekenin yani mirasın, mirasçılara nasıl paylaştırılacağı konusunda ise Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Tapu Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nda düzenlemeler mevcuttur

Miras Avukatı sadece miras konusunda değil, aynı zamanda vasiyetnamenin hazırlanması ve iptal edilmesi gibi hukuki düzenlemeler gerektiren konularda da danışmanlık sağlamaktadır. Danışmanlık hizmeti sayesinde mirasçı, sahip olduğu hakları öğrenerek dava süresinde hak kaybını engelleyebilir. Ancak davada herhangi bir hatalı davranış veya tedbirsizlik hak kayıplarının yaşanmasına neden olabilmektedir.

Miras Avukatının Rolü Nedir?

Her türlü davada bir avukat zorunluluğu bulunmamaktadır. Yani miras davalarında da bir avukat tutulması zorunlu bir şey değildir. Ancak hukuk bilgisi yeterli olmayan, miras hukuku kavramlarına hakim olmayan bir kişi miras davasında istenen sonuca ulaşabilmesi oldukça zordur. Bu nedenle Miras Avukatı İstanbul gibi birçok büyük şehirde neredeyse tüm miras davalarında tercih edilmektedir.

Avukat seçimi yapmak oldukça zordur. Seçilecek olan avukat, miras hukuku alanında uzmanlaşmış bir kişi olmalıdır ki dava sürecini hızlandırsın ve hızlı bir şekilde sürecin sonlandırılmasını sağlasın. Ancak bir Miras Avukatı’nın en önemli rolü ise müvekkilin hak ve menfaatlerini korumasıdır. Bu nedenle miras hukuku ile ilgili bir problem içerisinde bulunan bir kişi, uzman bir Miras Avukatı ile iletişime geçerek bir çözüme ulaşmalıdır.

Tüm bunların yanı sıra Miras Avukatı, saklı paya sahip mirasçıların tarafından açılan davalarda da müvekkiline etkili bir çözüm üretebilmektedir. Mirasçılık davasının iptali, mirastan feragat sözleşmesinin hazırlanması, mirasın reddi davasının açılması, muris muvazaası gibi birçok konuda da uzman olan Miras Avukatları, miras hukuku alanına giren tüm konularda danışmanlık sağlamaktadırlar.

Her dava sürecinde bulunduğu gibi miras davalarında da bir uzman kişinin bulunması, bir avantaj sağlamaktadır. Bu sayede kişi haklarını koruyarak, süreci hızlı ve etkili bir şekilde sonlandırabilir.

Summary
Miras Avukatı İstanbul
Article Name
Miras Avukatı İstanbul
Description
Miras hukuku hususunda uzmanlaşmış olan Miras Avukatları, miras davalarında her türlü sorunlara çözüm bulurlar. En etkili sonuçlara ulaşmak için her davada bir uzman kişi gerekmektedir.
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo