Marka Hakkına Tecavüz

Marka Hakkına Tecavüz Halleri

  1. Marka sahibinin rızası olmaksızın, markayı Markaların korunması hakkındaki kararname md 9’da sayılan biçimlerde kullanmak.
  2. Marka sahibinin rızası olmaksızın, markayı kullanmak veya markanın ayırt edilemeyecek düzeyde bir benzerini kullanarak markayı taklit etmek. ( Nike ve Nikse)
  3. Markayı veya taklit edilen markayı bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markaya ait ürünleri satmak, dağıtmak veya ticari amaçla elde bulundurmak. ( Replika ürünler satmak vs.)
  4. Ayrıca Yargıtay Google adwords kullanılarak başka bir marka adına reklam vermeyi de marka hakkına tecavüz saymıştır. Örneğin A firması, B firması kelimesine Google adwords’te reklam verdiyse bu Yargıtay içtihatlarına göre marka hakkına tecavüzdür.

Önemle belirtmek gerekir ki marka hakkına tecavüzde kusur aranmaz, tecavüz edenin iyi niyeti onu hukuki sorumluluktan kurtarmaz ancak tazminat için hukuki sorumluluk yani kusurun varlığı şarttır.

Tecavüzün Belirlenmesi

Markanın bütünü itibariyle bıraktığı izlenim diğer markalardan ayırt edici nitelikte olmalıdır. Marka hakkına tecavüzde benzerliğin tespitinde bütünsel benzerlik dikkate alınır. Yani aranan benzerlik ilk bakışta ayırt edilip edilmediği hususudur.

Marka hakkının ihlalinden söz edebilmemiz için iltibas ihtimali yeterlidir. Karışıklığın gerçekleşmesi ise şart değildir.  Tecavüzün varlığından bahsedebilmek için bir mal veya hizmet yerine diğer mal veya hizmeti satın almalarının mümkün olup olmadığının bilirkişi marifetiyle araştırılması gerekir.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Marka Hakkına Tecavüz
Author Rating
51star1star1star1star1star