hmali Davranışla Adam Öldürme Suçu - Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

İhmali Davranış (İhmali Hareket) Nedir?

Ceza hukukunda asıl olan icrai davranıştır. İcrai şekilde işlenen kasten öldürme suçu buna örnek verilebilir. İhmali davranış ”yapmamak” olarak tanımlanabilir. Yasalar kişiye belli bir şekilde hareket etmesini emreder. Birey emredilen hareketi yapmazsa emre karşı gelmiş olur. Daha doğru ifadeyle ihmali, kişiden beklenilen şeyi kişinin yapmaması olarak tanımlayabiliriz.

 

İhmali Davranış ile Kasten Öldürme Suçunun Oluşabilmesi için Gereken Şartlar Nelerdir?

  1. Kişinin belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması

Örnek vermek gerekirse polisin görevi esnasında gözleri önünde işlenen cinayete müdahale etmemesi, cankurtaranın boğulan kişiyi görmesine rağmen yardım etmemesi örnek verilebilir. Görüldüğü üzere burda polisin sorumluluğu kanuni düzenlemelerden, cankurtaranın sorumluluğu ise sözleşmeden kaynaklanmaktadır. Cankurtaran olmayan kişinin yanıbaşında bile olsa boğulan kişiyi kurtarmamasında sorumluluğu yoktur.

2. Kişinin önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması

Fiili ile bir zarar doğması tehlikesine neden olan kişinin zararın meydana gelmesini önleme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak bu tehlike başkalarının hayatı ile ilgili olmalıdır. Örneğin kişinin dağ başında çarptığı arabada ağır kan kaybeden kişiler için sağlık personellerine haber vermeyip kaçıp gitmesini örnek verebiliriz.

 

Summary
Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi
Article Name
Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi
Description
Kasten öldürme suçu icrai davranışla işlenebileceği gibi ihmali davranışlada işlenebilir.
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo