Kasten Öldürme Suçu - Kasten Öldürme Suçu

Kasten Öldürme Suçu

Öldürme Fiilinin Gerçekleşebilmesi İçin Mağdurun Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

  1. İnsan olma şartı

Kasten öldürme suçunun oluşabilmesi için suçun bir insana karşı işlenmesi gerekir. Bu sebeple öğretide ve uygulamada kabul edildiği gibi cenin kasten öldürme suçunda mağdur olamaz. Ancak cenin ile yeni doğmuş çocuğun öldürülmesi karıştırılmamalıdır. Doğan bebek artık cenin olmaktan çıkmıştır. Bu yüzden yeni doğan bebeğin öldürülmesi kasten öldürme suçunun konusunu oluşturur.

2. Canlı olma şartı

Öncelikle canlı olma şartının gerçekleşebilmesi için kişinin sağ doğmuş olması gereklidir. Ölü doğum hem insan olma şartını hem canlı olma şartını ortadan kaldırır. Ayrıca zaten ölmüş olan kişiye karşı kasten öldürme suçu işlenemez. Örneğin A kişisi uyuduğunu zannettiği aslında ölmüş olan B kişisini öldürmek için kalbinden bıçaklarsa, kasten öldürme suçu oluşmaz.

 

Kasten Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir? (Suçun Ağırlatıcı Sebepleri)

1. Kasten öldürme suçunun tasarlanarak işlenmesi

Kişi suçu ani bir kararla değilde önceden düşünüp taşınıp kasten öldürme suçunu işlemişse, kasten öldürme suçu tasarlanarak işlenmiş olur.

2. Kasten öldürme suçunun canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi

Canavarca his , insan yaşamının ortadan kaldırılmasından duyulan haz olarak veya kişinin acıma hissi olmaksızın bir başkasını öldürmesi hali olarak tanımlanabilir. Eziyet ise kişinin hemen öldürülmeyip acı ve ızdırap çektirilerek öldürülmesi olarak tanımlanabilir.

3. Kasten öldürme suçunun yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle işlenmesi

4. Kasten öldürme suçunun üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı işlenmesi

5. Kasten öldürme suçunun çocuğa ya da ruh veya beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi

6. Kasten öldürme suçunun gebe olduğu bilinen kadına karşı işlenmesi

7. Kasten öldürme suçunun kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi

Örneğin Polis, polis olduğundan dolayı öldürülürse suçun nitelikli hali oluşur ancak komşusu olan polisi evde gürültü yapıyor diye öldürürse nitelikli hal oluşmaz.

8. Kasten öldürme suçunun bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla işlenmesi

Örneğin Hırsız H, hırsızlık yaptığını bilen B’yi öldürürse veya hırsızlık yapmak için gireceği evin güvenlik görevlisini öldürürse veya onu görüpte ihbar edecek kişiyi yakalanmamak amacıyla öldürürse kasten öldürmenin nitelikli hali oluşmuş olur.

 9. Kasten öldürme suçunun bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle işlenmesi

Örneğin tecavüzcü A tecavüz edeceği kişinin karşı koyması üzerine tecavüz edemeyip bundan dolayı sinirlenip kişiyi öldürürse kasten öldürme suçunun nitelikli hali oluşmuş olur. Ancak infial yaratcak şeyin suç olması şarttır yani evlilik teklifi reddedilen B, reddeden C’yi öldürürse nitelikli hal oluşmaz.

10. Kasten öldürme suçunun kan gütme saikiyle işlenmesi

Kan gütme saikinden bahsedebilmemiz için : 2 taraf arasında önceden bir öldürme olayının gerçekleşmiş olması, bu olayın üzerinden çok kısa olmayan bir zamanın geçmiş olması ve öldürme eyleminin kan davasından kaynaklanması gerekmektedir.

11. Kasten Öldürme Suçunun töre saiki nedeniyle işlenmesi

Töre saikiyle kasten öldürmeye örnek olarak namus saikiyle işlenmiş cinayetleri örnek verebiliriz.

Yukarda saydığımız 11 madde kasten öldürme suçunun nitelikli halini oluşturmaktadır. Kişi nitelikli hali oluşturan bir fiile kasten öldürme suçunu işlerse cezası arttırılır.

Kasten Öldürme Suçunun Hukuka Uygunluk Nedenleri (Cezasızlık Nedenleri)

  1. Görevi yerine getirmek suretiyle kasten öldürme
  2. Meşru savunma (Meşru müdafaa)
  3. Mağdurun rızası (İlgilinin rızası)

 

Aydar Hukuk alanında uzman ceza avukatı ile sizlerin hukuki problemlerinizi profesyonel şekilde çözüyor.

Summary
Kasten Öldürme Suçu
Article Name
Kasten Öldürme Suçu
Description
Kasten öldürme suçu nedir? Kasten öldürme suçunun cezası ne kadardır?
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo