Kamulaştırma Davası

Kamulaştırma davaları, genel olarak şahsa ait olan arazi ya da  arsanın kamuya hizmet adına devlet tarafından satın alınma işlemidir. Yetkili irade kamuya fayda sağlayacağı düşündüğü yerleri kamulaştırabilir. Fakat arazı, arsası kamulaştırılacak  kişilerin de bir takım hakları vardır. Bu yazımızda Kamulaştırma davası ile ilgili bir çok soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Bunlardan bazıları: Kamulaştırma davası nedir, idarenin açabileceği kamulaştırma davaları ve açılabilecek karşı davalar, kamulaştırma nedir?  vb gibi. Sorulara yanıt vermeye çalışacağız.

 

Kamulaştırma: Bakanlıklar, Belediyeler, Kara Yolları Genel Müdürlüğü vb. tarafından yapılabilir.

Kamulaştırma Süreci Nasıl İşler

Kamunun yararına olduğu düşünülen arazi için kamulaştırma yapacak olan yetkili kurum tarafından kamu yararı kararı alınır. Bu karar ilgili onay merci tarafından, incelenip, onaylanır. Kamulaştırılacak olan arazi ya da arsanın kayıtlı bulunduğu tapu sicil müdürüne arazi ya da arsanın üzerine kamulaştırma şerhi konulması talep edilir. Bu işlemin ardından taşınmazın değerini tespit etmek amacıyla kıymet takdir komisyonu görevlendirilir. Ardından Kıymet Takdir Komisyonu belirlenen arsa, arazi için belirlediği değer üzerinden, satın alım için Uzlaşma komisyonu oluşturur. Uzlaşma komisyonu ise arazi ya da arsa sahiplerine haber vererek 15 gün içinde takas ya da satın alma usulü ile arsayı alacaklarını bildirir. Kamulaştırılacak olan arazi ya da arsanın arsanın sahibinin, 15 gün içinde idareye başvurması ile belirlenen tarihte pazarlık görüşmeleri başlar. Bu görüşme sırasında önceden belirlenin üzerinde bir tutar olmamak üzere anlaşmaya varılırsa taraflarca anlaşma imzalanır. Son olarak arsa ya da arazi sahibi kamulaştırmayı yapacak kuruma tapuyu teslim eder.

Eğer kamulaştırma süreci yukarıda belirtilen şekilde ilerlemezse yani Kamulaştıran kurum ile, tapu sahibi arasında anlaşma varılmaz ise kamulaştırma bedelinin tespit ve tescil davası açılır.

Kısa bir özet geçecek olursa anlaşma sürecinin nasıl işlediğinden bahsettik. Tapu sahibi ile Kamulaştıracak kurum arasında geçen bu sürecin sonunda anlaşma sağlanmaz ise kamulaştırma davası yoluna gidileceğine de değindik.

Kamulaştırma Türleri

1)Acele Kamulaştırma

Kanunda belirtilen tüm şartlar karşılandığın da tapu sahibine karşı, acele el koyma davası açılabilir. Bu kamulaştırma davası sırasında kamu yararına olan yapının gecikmesinin önlenmesi amacıyla acele kamulaştırma davası açılır.

2)Kısmı Kamulaştırma

Kamulaştırma yapacak kurum bazen, arsa ya da arazinin tamamını değil de bir kısmına kamulaştırma yapabilir. Eğer bir kısımı alındığında arsanın, arazinin  değeri düşüyorsa tabu sahibine kamulaştırma bedeli eklenerek ödenir.

3)Trampa Yolu İle Kamulaştırma

Buna bir nevi takas usulü de diyebiliriz. Trampa yolu ile kamulaştırma da tapu sahibi ve kamulaştırma yapacak kurum anlaşma sağlar. Kamulaştırma yapacak olan kurum elinde bulundurduğu arsa ya da arazi, tapu sahibinin elinde bulundurduğuna eş değer olan ile değiştirilir.

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tecil Davası Nedir

Kamulaştırma yapacak kurum, tapu sahibi ile anlaşamaması durumunda açılabilecek bir dava olup, davanın sonucunda arsa ya da arazi tutarının fiyatı belirlenir, ardından tescil işlemi için belirlenen tutar ödenir. Bu dava, kamulaştırma yapılıp, yapılmayacağına ilişkin değildir. Ödenecek tutar ise bilirkişiler tarafından belirlenir.

 

Kamulaştırma işleminin iptali

Tapu sahibi kamulaştırma da ya da kamu yararına olmadığı hususunda  belge  belirterek. Kamulaştırma yapacak olan kurumun tebliğinden 30 gün içerisinde iptal davası açabilir.

Bu dava sırasında görevli hakim herhangi bir işlem yapamaz.

Kamulaştırma Maddi Düzeltim Davaları

Tapu sahibi tarafından açılabilecek bir davada maddi düzeltim davasıdır.  Tapu sahibi kamulaştırılacak olan arsanın az değer biçildiğini söyleyerek, yetkili asliye hukuk mahkemesine başvurabilir. Bu durumda ise arsanın değeri mahkeme tarafından belirlenir.

 

Summary
Article Name
Kamulaştırma Davası
Description
Kamulaştırma davası, kamu tüzel kişilerinin kamu yararı amacıyla kişilerin mallarını kamulaştırması neticesinde açılan davadır.
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo