İzale-i Şuyu Davası ( Ortaklığın Giderilmesi Davası )

İzale i şuyu davası kişisel mülkiyet şeklinde olmayıpta paylı veya el birliği mülkiyeti şeklinde olan taşınır veya taşınmazların kişisel mülkiyete geçişini sağlayan davadır. İzale-i şuyu davası yani ortaklığın giderilmesi davasını basitçe tanımlamak gerekirse bir taşınır veya taşınmaz malın bir değilde birden fazla sahibi olması durumunda ortaklıktan ayrılmak isteyen ortağın talebi üzerine açılan davadır.

 

İzale-i Şuyu Davasını kimler açabilir?

İzale-i şuyu davasını (ortaklığın giderilmesi davasını) ancak paydaşlar yani ortaklar açabilir. Bir ortak diğer ortaklara karşı açabileceği gibi birkaç ortakta diğer ortaklara karşı izale-i şuyu davası açabilir.

 

İzale-i Şuyu Davası kimlere karşı açılır?

İzale-i şuyu davası (ortaklığın giderilmesi davası) davacılar dışında kalan ortaklara karşı açılır. Burada dikkat edilmesi gereken husus tüm ortakların izale-i şuyu davasında yer almasının zorunlu olduğudur aksi halde tüm ortaklar davaya dahil edilmeden izale-i şuyu davasının sonuçlandırılması mümkün değildir.

 

Ortaklığın giderilmesi nasıl olur?

  1. İhtimal : Ortaklar ortaklığın giderilmesi davası sürerken anlaşabilirler ve anlaştıkları hususları hakime iletirler. Hakim tarafların anlaştıkları hususlar doğrultusunda karar verebilir.

 

  1. İhtimal : Mahkeme, ortaklığın giderilmesi talebini aldığında önce malın aynen paylaştırma imkanının olup olmadığına bakar. Eğerki malı aynen paylaştırma imkanı varsa malı aynen bölerek paylaştırır ancak malın aynen paylaştırılmasında söz konusu mal önemli derecede değer kaybına uğrayacaksa malın aynen paylaştırılmasına karar veremeyecektir.

 

  1. İhtimal : Dava konusu edilen malın ortaklar arasında pay değerleri ile orantılı olarak bölünmesi mümkün değilse hakim denkleştirme yöntemiyle eksik değerdeki parçaya para ekleyecektir. Hangi parçanın hangi ortağın alacağını hakim resen karar verebileceği gibi kura sistemiylede hangi ortağın hangi parçayı alacağına karar verebilir. Önemle belirtmek gerekirki ortaklar hangi parçanın kimin olacağını kendi aralarında kararlaştırmışlarsa hakim bu karara uymak zorundadır.

 

  1. İhtimal : Söz konusu mal denkleştirme yöntemiylede paylaştırılamıyorsa ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilir. Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi ise söz konusu malın ortaklar arasında veya açık arttırma yoluyla satılması demektir. Ancak önemle belirtmek gerekirki tüm ortaklar satışın ortaklar arasında yapılmasına oy birliğiyle yani bütün ortakların isteğiyle karar verirse satış yalnızca ortaklar arasında yapılacaktır.

 

Eğer ki ortaklığın giderilmesi davası açmak veya ortaklığın giderilmesi davası hakkında danışmak ve bilgi almak istiyorsanız anasayfamızdaki iletişim formundan bize mesajınızı iletebilirsiniz. 

 

Summary
Article Name
İzale-i şuyu davası (ortaklığın giderilmesi)
Description
İzale-i şuyu bir diğer adıyla ortaklığın giderilmesi davası, ortaklığı gidermek isteyen ortağın veya ortakların davacı olduğu diğer ortakların ise davalı olduğu davadır.
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo