istanbul hukuk bürosu - İstanbul Hukuk Bürosu

İstanbul Hukuk Bürosu

Türkiye’de ve Dünya’da oluşturulan sistem belli hukuk kuralları kapsamında işlemekte ve bu sayede insanların yaşam kaliteleri artırılmaktadır. Aynı zamanda belirlenen hukuk kuralları çerçevesinde, yasalar ve kanunlar da toplumsal yaşamın düzeni için büyük bir önem arz etmektedir. Ayrıca kurallar kapsamında insanlar, yaşamlarını bu çerçevede sürdürmekte ve farklı sorumlulukları almaktadır. Bu süreç, hem adalet hem de toplumsal yönetim sisteminin alt yapısını oluşturmaktadır. Ülkemizdeki adalet ve yönetim anlayışı, yazılı hukuk kurallarına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda yazılı hukuk kuralları içerisinde yer alan; kanunlar, yasalar, yönetmelikler, tüzükler ve kanun hükmünde kararnameler ülke yönetimin belli bir düzende olmasını sağlamaktadır. Bu sayede ülkenin tüm sistemi olumlu anlamda ve bir düzene bağlı olarak ilerlemektedir. Aksi takdirde sorunlar yaşanabilmekte ve sorunların çözümleri güçleşmektedir. Bu durumda yazılı hukuk kuralları kapsamında sorunların çözümlenmesi ve toplumsal refahın sağlanması, bireylere yaşamlarını düzenli hale getirme seçeneği de sunmaktadır.

Adalet anlayışının gelişmesi ve hukuk kurallarının uygulanması için ülkemizde pek çok hukuk ve avukatlık bürosu yer almaktadır. Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı olan bu bürolar, bireylere danışmanlık hizmeti vermekte ve onların sorunlarını çözmede yardımcı olmaktadır. Bu anlamda İstanbul hukuk büroları, ilkelerine uygun ve başarılı hizmetlerini bireylere ulaştırmaktadır. Aynı zamanda avukatlık büroları ve hukuk büroları, bağlı olması gereken ilkeler ve kurallar kapsamında hizmetler vermektedir. Bununla birlikte hem başarılı hem de doğru çalışmalar, bürolar çerçevesinde yapılabilmektedir. Ayrıca hukuk bürolarında yer alan avukatlar, müvekkillerinin davalarıyla ilgilenmekte ve onlara danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bunun yanı sıra bireyler, avukatlık ilkelerine bağlı ve belli bir sistem içerisinde çalışan başarılı avukatları tercih edebilmektedir. Bu sayede davaların olumlu sonuçlanması ve meslek etik ilkelerinin yerine getirilmesi sağlanmaktadır.

Hukuk Büroları Nasıl Yönetilir?

Hukuk büroları ve avukatlık büroları, Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı olarak danışmanlık hizmeti almak isteyenlere ulaşmaktadır. Bununla birlikte işlerin delegesi de, iş adresi tarafından sağlanmaktadır. Bu süreçte avukatların yeri ve önemi çok fazladır. Özellikle dava için alınan danışmanlık hizmetlerinde, avukat ilkelerine bağlı olunması ve meslek etik kurallarının uygulanması, adalet ve görev bilincinin yerine getirilmesinde büyük katkı sağlamaktadır. Buna bağlı olarak dava süreçlerinde avukatların bağlı kalması gereken ilkeler gündeme gelmektedir. Bu ilkeler arasında; sır saklama görevi, zıt menfaatleri savunma yasağı, bağımsızlık ilkesi, şeffaflık ilkesi yer almaktadır. Sır saklama ve bağımsızlık ilkesi kapsamında avukatlar, müvekkillerinin davalarını gizli tutmakta ve gerekli bilgileri alakasız kişilerle paylaşmamalıdır. Bu ilkeler davadan verimli sonuçlar elde edilmesini mesleki etik ilkelerinin tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadır.

Hukuk Bürosu Açmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Hukuk bürolarının açılımında ve kurulumunda farklı kurumlara başvuru yapılması ve bu kurumlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Bununla birlikte resmi ve danışmanlık hizmeti veren hukuk büroları açılabilmektedir. Bu anlamda hukuk bürosu açmak için;

  • Vergi Dairesi
  • Ticaret ve Meslek Odaları
  • Baro
  • Belediye
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapılması gerekmektedir.

Yapılan başvuruların onaylanması üzerine ilgili kişiler, yer aldıkları bölgelerde hukuk bürolarını açabilmektedir. Ayrıca hukuk bürolarında çalışacak personeller içinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapılması gerekmektedir. Buna bağlı olarak belli sistem üzerinde çalışan ve gerekli ilkelere bağlı, hukuk büroları açılabilmektedir.

Bürolarda Yer Alan Avukatların Bağlı Kalması Gereken İlkeler Nelerdir?

Hukuk ve avukatlık bürolarında yer alan avukatların bağlı kalması ve yerine getirmesi gereken ilkeler bulunmaktadır. Avukatlar bu ilkelere bağlı olarak hizmet vermekte ve bireylere danışmanlık yapmaktadır. Avukatlık ilkeleri kapsamında;

  • Avukatların bağımsızlık ilkesi
  • Avukatların şeffaflık ilkesi
  • Avukatların zıt menfaatleri savunma yasağı ilkesi
  • Avukatların sır saklama ilkesi yer almaktadır. Buna bağlı olarak belirlenen ilkeler kapsamında avukatlar, dava süreçlerini takip etmekte ve danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Aynı zamanda bireylerin dava süreçleri de, avukatlık ilkeleri kapsamında güvence altına alınmaktadır. Bu durumda davaların olumlu sonuçlanması da kaçınılmaz hale gelmektedir. Ayrıca ilkelerine bağlı başarılı avukatlar, müvekkillerinin kişisel bilgilerini ve dava bilgilerini de meslek etik kuralları çerçevesinde gizli tutmaktadır. Bununla birlikte davaların gelişme ve sonuç süreçleri de, belli prosedürlere bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.