istanbul ceza hukuku - İstanbul Ceza Avukatı

İstanbul Ceza Avukatı

İnsanların günlük yaşamlarındaki haklarını gözeten; hukuk ve yasa işlerinde isteyenlere yol gösterici olan; mahkeme, devlet örgütü ya da özel kurumlar karşısında başka insanların haklarını savunmayı kendilerine meslek olarak edinmiş olan ve bununla beraber de devlet içerisindeki yasaların gerektirmiş olduğu tüm koşulları üstlenmiş olan kimseye avukat denmektedir. Avukatlar yaşanan anlaşmazlıkların yasalar doğrultusunda mahkemeye taşınarak burada yargılanması ve çözüme kavuşturulmasında yardımcı rol oynamaktadır.

Avukatların görevlerinden bir tanesi hukuksal bir sorun ya da yasal konular üzerinde yorum yapmaktır. Bunun yanı sıra mahkemeler ya da yargı ve yürütme organına yetkin olan gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını da dava etme ve savunma görevini de üstlenmektedir. Adli olan her işi ve resmi dairelerde bulunan tüm işlerin izlenmesi ile bu işlerle ilgili tüm belgeleri düzenlemek de avukatların görevleri arasında yer almaktadır. Avukatların görevleri arasında bir de kendisine verilmiş olan ya da kendisinin kabul etmiş olduğu bir dava söz konusu olduğunda ise kısa ya da uzun fark etmeksizin sonuna dek izlemek zorundadır. Bu nedenle dava sırasında avukat değişemez.

Ceza Avukatı Nedir? Görevleri Nelerdir?

Ceza avukatı aslında ayrı bir avukatlık dalı değildir. Sadece halk arasında ceza soruşturmalarında görev alan ve davaları takip eden avukatlara ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı denilmektedir. Ceza soruşturmaları ya da yargılamaları suçun işlendiği andan itibaren başlayan bir faaliyet olarak görülmektedir. Ceza avukatları da çoğunlukla suç olayının ardından bu süreçteki tarafların hukuki işlemlerine yardımcı olmaktadır. Herhangi bir suç şüphesi altında bulunan kişiler ya da hakkında yakalama ihbarı çıkarılmış kişiler, bir ceza avukatı yardımı ile hukuki alanda savunma yapma hakkına sahiptir.

Ceza Avukatı Ne İş Yapmaktadır?

Ceza avukatları, soruşturma başladıktan itibaren sonuna kadar soruşturmayı müşahede altında tutmasından mütevellit, görev ve tanımı ile beraber çalışma alanı da oldukça geniştir. Sürekli müvekkilinin yanında olmak ve haklarını savunmak, bunun yanı sıra en iyi şekilde müvekkilini temsil etmek ceza avukatının asli görevidir. Ceza avukatı ilk olarak soruşturma aşaması söz konusu olduğunda olaya dâhil olmaktadır. Bu durumda savcılığa bir suç duyurusu yapılacağı zaman ya da şüphelinin üzerine atılmış olan suçtan dolayı ifade vermesi söz konusu olduğunda mutlaka ceza avukatı müvekkilinin yanında olacaktır.

Ceza davasının açılması söz konusu haline geldiğinde ise mahkemede savunma işleminin gerçekleştirilmesi ve delillerin toparlanarak sunulması yine ceza avukatı tarafından yapılmaktadır. Bunun yanı sıra yazılı savunma süreci, istinaf ve temyiz başvuru aşamaları ile diğer tüm işlemlerin ceza avukatı tarafından gerçekleştirilmesi de ceza avukatının aslında ne kadar önemli bir iş üstlendiğini gözler önüne sermektedir.

Tecrübeli Ceza Avukatının Önemi

Her meslekte olduğu gibi tabi ki avukatlıkta da tecrübe oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Bazı kanunlar göz önüne alındığında avukatlıkta tecrübe kriteri olarak belirlenen süre en az 5 yıl olarak görülmektedir. Bu sebepten dolayı da avukatlık mesleği ile uğraşan herkes ancak 5 yıllık meslek hayatını bitirdikten sonra hâkimliğe geçiş sınavına girebilmektedir. Bunun yanı sıra bir avukatın yanına stajyer birisini alarak mesleği öğretmesi de yine aynı şekilde en az 5 yıllık meslek tecrübesine sahip olunması koşulu ile gerçekleşebilmektedir.

Bu sürenin 5 yıl olmasının sebebi ise bir avukatın mezun olduktan hemen sonra 1 yıl staj yaparak ve ruhsatını aldığı tarihi takiben en az 5 yıl aralıksız bir şekilde mesleğini icra etmiş olması lazımdır; zira mesleğinde tecrübe kazanarak belli noktalara gelmesi bu koşullarla gerçekleşmektedir.

Kanun ve yasalar dünya üzerinde toplum kurallarını belirleyen en önemli düzenlemelerdir. Bu hususta avukatların tecrübeli olması da oldukça büyük bir önem konusu haline gelmektedir. Ceza hukuku gibi oldukça hassas bir konuda görev almakta olan ceza avukatlarının da tecrübeli olması şüphesiz büyük bir önem konusu olmaktadır. Ceza hukukunda toplum düzenini ve yasaları ihlal eden herkes yargılanabilmektedir. Bu nedenle de ceza avukatlarının iyi ve başarılı bir soruşturma süreci geçirebilmesi, tamamen tecrübelerine bağlı olarak göz önüne çıkmaktadır. Bu hususlar göz önüne alındığında ise İstanbul ceza avukatı en tecrübeli ve en çeşitli seçeneklere sahip bir şehirdir.