bosanma-avukati

İstanbul Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

Boşanma davası anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Boşanma davası açacak kişilerin en büyük isteği ise bu sürecin hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonlanmasıdır. Ancak hukuki temellere dayanmayan birçok boşanma davasının reddi gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle Boşanma Avukatı ile kişiler bu süreci olabildiğince kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde sonlandırmak isterler.

Anlaşmalı boşanma davaları yaklaşık olarak 2-3 aylık bir süreci kapsamaktadır. Ancak çekişmeli davalarda ise kesin karara varılması yaklaşık 18-20 ayı bulabiliyor. Ancak hem hızlı hem de en doğru bir şekilde tamamlanabilmesi tüm eşlerin en büyük isteğidir.

Boşanma Avukatı Tutmanın Avantajları Nelerdir?

Öncelikle hukuki temellere dayanması gereken bir dava aynı zamanda bir Boşanma Avukatı da gerektirmektedir. Boşanma sürecinde olan birçok kişinin merak ettiği bir soru: “Boşanma Avukatı Tutmanın Avantajları Nelerdir?”

· Boşanma Avukatı ile davanın süreci hızlanır. Davalarda süreç uzadıkça hem maddi hem manevi zararlarda kişiyi oldukça zorlar. Özellikle bu süreçte ortaya çıkacak olan manevi sorunlar ile başa çıkmak için birçok psikolog görevlidir. Son zamanlarda ise manevi olarak yıpranma nedeniyle psikologlara başvurma oranı da artış göstermektedir. Ancak Boşanma Avukatı‘nın süreci kısaltma etkisi nedeniyle sayesinde eşler hem psikolojik hem de sosyal rahatlama sağlamaktadırlar.

· Boşanma Avukatı sayesinde yasal haklar korunabilmektedir. Yasal hakların korunması ise davada en önemli konular arasında yer almaktadır. Ev, araba gibi malların paylaşımı; yoksulluk nafakası, maddi veya manevi tazminat ve benzeri birçok konuda hak kaybı yaşanabilmektedir. Bu hakları korumak için ise bir önlem almak büyük önem taşımaktadır. Kişilerin, boşanma davasında hangi durumlarda geçerli olan yasal haklarını bilmeleri ise güçtür. Bu nedenle bu konuda mutlak bir fayda sağlanabilmesi için Boşanma Avukatı tutmak kaçınılmazdır.

· Dava, dilekçe yazılarak başlatılacağı için dilekçe hazırlamak oldukça önem gerektiren bir şeydir. Hukuki temellere dayanan bir dava için yaklaşık olarak ise 9 alt başlık gerekmektedir. Bu nedenlerin hukuki temellere dayanan nedenler olabilmesi ve dilekçenin en doğru şekilde hazırlanabilmesi için Boşanma Avukatı’ndan destek alınmalıdır.

· Boşanma davası için gerekli olacak tüm evraklar Boşanma Avukatı tarafından hazırlanmaktadır. Kusursuz bir şekilde hazırlanmış boşanma dilekçesi ile boşanma süreci hızlanabilmektedir. Davada gerekli olabilecek tüm evrak ve en ufak detay bile Boşanma Avukatı tarafından hazırlanır. Sadece bu yükü omuzlarınızdan atmak dahi sizi psikolojik yönden oldukça rahatlatır. Çünkü boşanma dilekçesi konusunda yapabileceğiniz tek bir hata bile davanın seyrini olumsuz yönde etkileyebileceği gibi davanın reddine bile yol açabilir.

Boşanma Avukatı Yasal Haklarınızı Korur

Özellikle boşanma davalarında avukatsız olarak bir davanın yürütülmesi oldukça zordur. Elbette dileyen herkes mahkeme karşısında kendini savunabilmektedir. Ancak çekişmeli bir boşanma davası sürecinde bu iş oldukça güçtür. Eğer iki tarafın bir mal varlığının bulunmadığı, evliliğin sonlanması için ortak karara varılan ve müşterek çocukların olmadığı bir durum ortada yok ise, kesinlikle bir Boşanma Avukatı şarttır. Aydar Hukuk Bürosu, deneyimli avukatları ile size gereken desteği sağlayarak sizleri maddi ve manevi olarak olumsuz yönden etkileyecek olan durumları engellerler. İstediğiniz sonucu alabilmek, davanın sizin aleyhinize işlemesini gerçekleştirmek için avukatlarımıza danışabilirsiniz. Dava süreci, tüm gizlilik önlemleri alınarak yürütülür.

Boşanma Avukatı İle Psikolojik Rahatlama

Daha çok psikolojik yönden etkileyen boşanma davalarında Boşanma Avukatları ile psikolojik bir rahatlama elde edebilirsiniz. Çünkü davanın sizi yıpratmasına neden olabilecek birçok durumu engeller. Özellikle anlaşmalı olarak gerçekleşmeyen boşanma davalarında maddi ve manevi tazminatlar en önemli konular arasında yer alıyor. Hatta karşı tarafın uygun olmadığı nafaka miktarlarına da karar verildiğini görmekteyiz. Bu gibi durumlarda ise hukuki temellere dayanarak bu kararı değiştirmek oldukça güçtür. Özellikle manevi yönden yıpranmış birisinin davayı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi ise çok yüksek bir manevi güçte gerektirmektedir. Manevi gücün yanı sıra ise gereken deneyim ve bilgi de kişinin dava sürecinde etkilidir. İşte tüm bu nedenlerden dolayı bir Boşanma Avukatı’na başvurmak özellikle psikolojik yönden büyük önem taşımaktadır.

Davanın tüm işlemleri kusursuz bir şekilde hazırlanacağı için acil boşanma gerektiren durumlarda bir uzman sayesinde dava tek celsede karara bağlanabilmektedir. Acil bir boşanma durumu gerekli ise bu nedenle Boşanma Avukatı’na başvurulmaktadır. Çünkü Boşanma Avukatları, davanın en doğru ve en hızlı şekilde sonlandırılmasını sağlar.

Summary
İstanbul Boşanma Avukatı
Article Name
İstanbul Boşanma Avukatı
Description
Son yıllarda iyice artan boşanma davalarında uzman, boşanma avukatı ile çalışmanın müvekkilere pek çok avantajı vardır.
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo