shutterstock 361682804 959x640 - İstanbul Avukat

İstanbul Avukat

Ülkemizde yer alan düzen ve yaşama sistemi, belli hukuk kuralları çerçevesinde yapılmaktadır. Buna bağlı olarak her bireyin belli sorumluklar kapsamında yaşamın sürdürmesi ve hukuk kurallarını dikkate alması gerekmektedir. Bu anlamda yazılı hukuk kuralları, bünyesinde pek çok işleyişe yer vermekte ve belli kuralları kapsamaktadır. Yazılı hukuk kuralları içerisinde; anaysa, kanunlar, tüzükler, kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler yer almaktadır. Bu sayede belirlenen içerikler, hem adalet sisteminin gelişmesinde hem de yaşam kalitesinin artmasında büyük fayda sağlamaktadır.

Hukuk kurallarının tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi ve bireylere hukuk danışmanlığı verilmesi için, avukatlık ve hukuk büroları bireylere ulaşmaktadır. Bu anlamda danışmanlık hizmetinden yararlanmak ve belli davaların çözümünü sağlamak isteyen bireyler, avukatlık bürolarından destek alabilmektedir. Bürolarda bulunan avukatlar da, bireylere tam donanımlı bir danışmanlık hizmeti vermektedir. Bununla birlikte her avukatın dikkat etmesi ve bağlı kalması gereken bazı ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler kapsamında bireylerin davaları güvence altına alınmakta ve gizlilik ilkesi kapsamında korunmaktadır. Bu sayede danışmanlık hizmeti almak isteyen bireyler, avukatlık bürolarında yer alan ilkelerine bağlı avukatlardan yararlanabilmektedir.

Avukatların Bağlı Kalması Gereken İlkeler Nelerdir?

Avukatlar beli ilkeler kapsamında hizmet vermekte ve bireylere danışmanlık etmektedir. Avukatların bağlı kalması gereken ilkeler arasında;

  • Avukatın Şeffaflığı
  • Avukatın Sır Saklama Görevi
  • Avukatın Zıt Menfaatleri Savunma Yasağı
  • Avukatın Bağımsız Olması

Gibi dört temel İlke yer almaktadır. Bununla birlikte dava süreçleri daha verimli daha güvenli hâle gelmektedir. Özellikle dava sürecinde avukatların sır saklama görevini tam anlamıyla yerine getirebilmesi, davanın gizli kalmasında büyük bir önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra hem müvekkilin gizliliği hem de önemli bilgilerin korunması sağlanmaktadır. Bu durumda müvekkiller, gönül rahatlığıyla avukat danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Bu anlamda geniş çaplı ve kaliteli hizmetler veren İstanbul avukatlık büroları, kendilerine başvuranların dava süreçlerini birebir takip etmekte ve onların sorunlara çözümler bulmaktadır. Aynı zamanda avukatın bağlı olduğu ilkeler kapsamında zıt menfaatleri savunmaması da, davanın olumlu bir şekilde sonuçlanmasına katkı sağlamaktadır. Bu anlamda müvekkiller bağlı oldukları avukatın, desteklerini görmekte ve sorunlarını gizlilik ilkesi kapsamında onlara ulaştırabilmektedir. Ayrıca avukatın bağımsızlığı ilkesi ile birlikte, müvekkil ve avukat arasındaki ilişki düzeyi de korunmaktadır. Bu anlamda avukat müvekkilleriyle farklı bağlar kurmamakta ve objektif bir bakış açısıyla dava sürecini takip etmektedir.

Avukatların Bürolarında Yer Alabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Avukatlık büroları, bünyesinde nitelikli ve donanımlı avukatlara yer vermektedir. Bununla birlikte Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı olan avukatlık büroları, avukatlığın gerekliliğini ve sorumluluklarını yerine getirebilecek her avukatı bünyesinde dâhil edebilmektedir. Aynı zamanda bu anlamda avukatın Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu olması da herhangi bir önem taşımamaktadır.

Avukatlık bürolarında yer alabilmek için, avukatlık meslek etik kurallarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Buna bağlı olarak avukatlık mesleği donanımlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmektedir. Bu sayede davaların takibi ve dava süreci, meslek etik kuralları kapsamında gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda her avukatın sahip olması gereken avukatlık ilkeleri de, bürolarda yer almak isteyen avukatların dikkat etmesi gereken hususlar arasında yer almaktadır. İlkelerin uygulanması ve dava sürecine dâhil edilmesi, yapılacak çalışmanın güveni konusunda da bir alt yapı oluşturmaktadır.

Avukat ve Hukuki Danışmanlık Kapsamında Hangi Hizmetler Verilir?

Hukuki danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen bireyler, hem avukatlık hem de hukuk bürolarından yararlanabilmektedir. Buna bağlı olarak İstanbul hukuk büroları, dava sürecinin takibi ve başarılı avukatları bireylere ulaştırma adına hizmet vermektedir. Aynı zamanda verilen hizmetler, müvekkillerin davalarını da olumlu sonuçlarla sonlandırılmasında büyük bir etki oluşturmaktadır. Bu anlamda hukuki danışmanlık hizmetleri; dava sürecinin takibi, müvekkillerin bilgilerin gizliliği ve davanın görülmesi kapsamında olmaktadır. Buna bağlı olarak avukatlar bağlı oldukları ilkeler bünyesinde, danışmanlık hizmetlerini müvekkillerine ulaştırmaktadır. Bu sayede hem meslek etik kurları yerine getirilmekte hem de müvekkillerin davalarının olumlu sonuçlanması için bir alt yapı oluşturulmaktadır. Bireyler bu anlamda ilkelerine bağlı avukatlardan yararlanabilmekte ve Türkiye Barolar Birliği bünyesinde hizmet veren hukuk bürolarına başvurabilmektedir. Bu durumda başarılı avukatlarla dava süreci, olumlu değer ve nitelikler taşıyabilmektedir.

 

 

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
İstanbul Avukat
Author Rating
51star1star1star1star1star