İşe İade Davası

İşe iade davası, işveren tarafından iş sözleşmesi haksız olarak feshedildiğini düşünen işçinin, işe iadesini talep ettiği davadır. İşe iade davası halkın deyimiyle kovulan işçi tarafından işverene karşı açılır.İşe iade davası açabilmek için gereken şartlar nelerdir?

1. İşe iade davası açılcak işyerinde en az 30 kişinin çalışması gereklidir.
İşe iade davasında aranan minimum çalışan sayısı işçinin çalıştığı işyerinde çalışan kişiyle sınırlı değildir. İşverenin aynı iş kolunda başka işyerleri varsa o işyerlerinde çalışan kişilerde bu sayıya eklenmelidir. Örneğin işveren bir su firması olsun. İstanbul ve Ankarada şubesi olduğu varsayımında İstanbul şubesinde 15 Ankara şubesinde 15 kişi çalışıyorsa işçi bu işverene karşı kendi şubesinde 15 kişi çalışmasına rağmen işe iade davası açabilir.

2. İşçi, işe iade davası açacağı işyerinde en az 6 ay çalışmış olmalıdır.

3. İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır.
Yani 1 yıllık iş sözleşmesi imzalamış işçiler işe iade davası açamaz.

4. İşe iade davası açabilmek için işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerinden olmamak gereklidir.

5. İş sözleşmesinin feshi geçerli bir sebebe dayanmamalıdır.
Buradaki geçerli sebebi kanunda geçen haklı sebeplerle karıştırırmamak gerekir. Geçerli sebepler haklı sebepler kadar ağır değildir. Geçerli sebep örneklerini aşağıda sıralıcaz ancak önemle belirtmek gerekir ki aşağıda saydığımız sebepler sınırlı ve kesin değildir.

• İşçinin beklenenden, iş arkadaşlarından daha az verimle çalışması,
• İş sözleşmesi kurulurken beyan ettiği özellikleri işine yansıtamaması,
• Öğrenme arzusunun bulunmaması,
• Haklı neden sayılamasa da sık sık demirbaşa zarar verme,
• Müsrif davranışlar içerisine girmek,
• Sık sık işe geç gelmek,
• Sık sık tartışma yaratmak,
• Piyasanın daralması, taleplerin azalması,
• Ekonomik kriz,
• İşyerinin daraltılması,
• Bazı bölümlerin kaldırılması

İşe iade davası hangi sürede açılmalıdır?

İşe iade davası işçiye, iş akdinin feshedildiğini bildiren yazılı açıklamanın ulaştığı tarihten itibaren 30 gündür. Bu süre hak düşürücü süredir. İş akdinin feshedildiğini bildiren yazılı açıklamanın kendisine ulaştığı günden sonra 30 gün içinde işe iade davası açmayan işçi bundan sonra işe iade davası açamayacaktır.

İşe iade davası kabul edilirse sonuçları nelerdir?

İşe iade davası sonucu işe iadesi karar verilen işçi 10 gün içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmalıdır. 10 günlük süre içerisinde işe iadesi için başvurmayan işçi, feshin geçerliliğini kabul etmiş sayılacaktır. Bu yüzden işe iade kararından sonra 10 gün içinde noterden işe iadesi için ihtar gönderilmesini öneriyoruz her ne kadar ihtar, mecburi bir şart olmasada ispat açısından önemli rol oynamaktadır.
İşçi işe iadesi için başvuruda bulunursa işveren, işçiyi işe başlatmak zorundadır. İşveren işe iade davası sonucunda işe iadesini isteyen işçiyi işe başlatmazsa en az 4 ay en çokta 8 aylık ücretini tazminat olarak ödemek zorunda kalacaktır.

 

Eğer ki İstanbul’da iş hukuku avukatı arıyorsanız veya işe iade davası açmak veya işe iade davası hakkında danışmak istediğiniz bir iş hukuku avukatı arıyorsanız anasayfamızdaki iletişim formundan bize mesajınızı iletebilirsiniz.  

 

Summary
Article Name
İşe İade Davası
Description
2018'in başında getirilen dava şartı ile işe iade davası açmak isteyen kişiler dava şartı olarak en başta arabulucuya başvurmaları gerekmektedir.
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo