İşçi Avukatı İstanbul

İşçi Avukatı Nedir

İşçi avukatı işçi ve işverenler arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü için çalışan hukuk görevsidir. İş hukukunda işverene göre zayıf durumda bulunan işçinin korunması için işçi lehine yorum ilkesi geliştirilmiştir. İşçi Avukatı bu ilke uyarınca işçinin haklarının korunması için çalışmalarını yürütür. İşçinin işveren ile yaptığı sözleşmede bulunan haklarının işveren tarafından verilmemesi ya da sözleşmede işçiye haklarını vermemek için konulan uygunsuz maddeler sonucunda mağdur olması gibi konularda işçi avukatları işçinin hakkını alabilmesi için davaları yürütür. İş mahkemesinde görülen davalarda işçi lehine yorum ilkesinin avantajlarını kullanarak işçi avukatları işçinin haklarını kazanmasını sağlarlar. İş hukuku değişen ve yenilenen bir hukuk dalı olduğundan işçi avukatı sürekli yenilikleri takip ederek avukatlık hizmeti verir.

İşçi Avukatının Önemi

Genellikle işçi alacaklarından doğan haksızlıkların giderilmesi noktasında işçi avukatı devreye girer. İşçi avukatları işçinin hakkını alabilmesi için iş hukuku davalarını yürütürler. İş kanununun 4857 sayılı maddesi uyarınca işçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesinden dolayı ortaya çıkan uyuşmazlıklarda işçinin hak ve alacakları için işçi avukatının başvuru yapması gerektiği hükme bağlanmıştır. Sözleşmeden dolayı ortaya çıkan sorunlarda işçi bir işçi avukatı ile anlaşarak başvuru yapmak zorundadır. İş Mahkemesi Avukatı İstanbul ilinde tüm işçi sorunları için dava açarak işçinin hak ve alacakları konusunda hizmet verir. İşçiler kıdem ve ihbar tazminatı konularında büyük haksızlıklara uğrar. İşveren işçinin hakkı olan tazminatı ödemek istemediğinde işçi avukatı devreye girer.

İşçi Avukatı Hizmetleri

İşçi avukatları işçi ve işveren arasında ortaya çıkan tüm uyuşmazlıkların giderilmesi için işçinin haklarını koruyan adalet temsilcileridir. İşçi ve işveren arasında sözleşmeden dolayı ortaya çıkan sorunlar, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş kazası dolayısıyla ortaya çıkan maddi manevi tazminat davaları gibi işçi haklarından doğan haklar için İş Mahkemesi Avukatı İstanbul şehrinde hizmet verir. İş mahkemelerinde işçinin haklarını korumak ve hakkı olan alacaklarını alabilmek için işçi avukatları mücadele verir. İşçi haklarını alabilmek için iyi bir işçi avukatı ile çalışarak kısa sürede işveren ile sorunlarını hallederek alacaklarını alabilir.