İş Mahkemesi Avukatı

İş Mahkemesi Avukatı

İş mahkemesi avukatları işçi ve işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak için çalışan hukuk görevlileridir. İş Mahkemesi Avukatı işçinin veya işverenin avukatı olabilir. İşçi avukatları iş kanununun işçi lehine yorum ilkesi nedeniyle biraz daha şanslıdır. İş hukuku işçi haklarını koruma ilkesini ön planda tutar. Çünkü genellikle güçlü olan işveren tarafından güçsüz olan taraf olan işçi ezilmekte ve hakları gözetilmemektedir. Bu sebeple işveren avukattı olmak biraz daha güç olsa da avukat görevini yapar ve işçi avukatı da olsa işveren avukatı da uyuşmazlığın giderilmesi için müvekkilinin hakkını arar. İş mahkemesi davalarında işçi ve işveren arasında yapılan sözleşmeden dolayı ortaya çıkan sorunlar ve işçinin alacaklarının işveren tarafından ödenmemiş olması sıkça karşılaşılan uyuşmazlıklardır. İş mahkemesi avukatları bu uyuşmazlığı çözmek için vardır.

İş Mahkemesi Avukatının Önemi

İş mahkemesi avukatları işçi haklarını korumak ve almak ya da işveren hakkını özetmek amacıyla çalışan hukuk çalışanlarıdır. İşçinin sözleşmeden doğan haksızlıklarda hakkını arayabilmesi için bir İş Mahkemesi Avukatı ile başvuruda bulunması gerekir. Zira 4857 sayılı İş Kanunu hükmünce işçi ve işveren arasında iş sözleşmesinden doğan hak ve alacaklar konusundaki uyuşmazlıkların giderilmesi için bir iş hukuku avukatı tarafından başvuruda bulunulması yasa ile belirlenmiştir. İş sözleşmesi işçi ve işveren arasında bir antlaşmadır. Ancak bazı durumlarda işveren işçinin iş sözleşmesinde geçen halklarını vermek istemez ya da hukuka aykırı iş sözleşmesi hazırlamış olabilir. Bu durumlarda iş mahkemesi avukatları devreye girer. İşçinin hakkını koruyarak işveren ile uzlaşması ve hakkını alması sağlanır.

İş Mahkemesi Avukatı Hizmeti

İş mahkemesi avukatlarımız işçilerin ve işverenin haklarını savunan hukuk görevlileridir. İşçi ve işveren iş sözleşmesi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve iş kazalarından dolayı talep edilen maddi, manevi tazminatlar gibi uyuşmazlık olan tüm konularda İş Mahkemesi Avukatı İstanbul şehrinde hizmet vermektedir. İş mahkemesi davaları işveren ile büyük mücadeleler gerektiren uğraş isteyen davalardır. İş mahkemesi avukatlarımız işçi ve işveren hakları için en iyi hizmeti vermektedir. İşçi ve işveren sorunlarınız için hizmetinizdeyiz.