5a012fdfae78490398ff4a9a - İş Hukuku Konusunda Uzman Avukat

İş Hukuku Konusunda Uzman Avukat

Günümüzde en büyük problemlerden bir tanesi de işçi ile işveren arasında yaşanmakta olan problemlerdir. Bu problemlerden kaynaklı olarak açılan davalarla ilgilenmekte olan avukatlar ise iş hukuku avukatlarıdır.

İş hukuku, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar ya da anlaşmazlıkları incelemekte olan hukuk dalıdır. Kanunda belirtilen madde gereğince işçi ve işveren arasında iş sözleşmesi yapıldıktan sonra ortaya çıkan ve hak ile alacaklar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözülmesinde iş hukuku avukatları devreye girmektedir. Bu konuda yaşanan durumlarda işçinin hakkını gözetmekte olan avukatlara ise işçi avukatı denmektedir.

Son yılların en büyük problemlerinden olan işçi haklarının ihlali durumu, işçilerin canını oldukça fazla sıkmaktadır. Yaşanan rekabet ortamı nedeni ile işverenlerin bazı durumlarda işçileri oldukça zor ve kötü şartlar altında çalıştırmaları, insanlarda kötü etkiler bırakmaktadır. İşe başlamadan önce yapılan iş sözleşmelerinin işveren tarafından ihlal edilmesi ya da işveren tarafından hazırlanmış olan sözleşmelerin hukuka aykırı olması sonucunda işçi ile işveren arasında birçok uyuşmazlık ve anlaşmazlık ortaya çıkabilmektedir. Fakat Türk hukukuna bakıldığında iş sözleşmesi her iki tarafa da borç yüklemekte olan bir sözleşme olarak görülmektedir. Yani işçinin, işverene olan borcu iş görme iken; işverenin borcu ise ücret ya da maaş ödemeleridir. Tüm bunlar göz önüne alındığında bazı işverenler tarafından işçilerin hakları göz ardı edilmekte ve bununla beraber de işçiler hak ettiği muameleyi görememektedir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak ya da karşılaşınca engellemek için ise tek yol hukuk kurallarının ve işçi haklarının; bununla beraber de çalışma koşullarının korunmasına yönelik olarak yapılan düzenlemelerdir. Bunun yanı sıra işverenlerin çıkarları da göz önünde bulundurularak yapılan düzenlemeler her iki tarafa da uygun bir biçimde denge içinde oluşturulmalıdır.

Hukuk kurallarının farkında olan ve sözleşmelerini bu kurallar çerçevesinde hazırlamakta olan işverenler bu gibi durumlara ehemmiyet vererek işçi haklarını gözetmeye çalışmaktadır. Fakat işçi haklarını gözetmeden sözleşme hazırlayan işverenler için de oldukça büyük yaptırımlar uygulanmaktadır.

İş Hukuku Avukatının İş Davalarındaki Görevleri Nelerdir?

İşçi ile işveren arasında yaşanan tüm problemlerin çözülmesine yardımcı olmak; bunun yanı sıra yaşanan anlaşmazlıkların çözülmesi ve açılan davalarda hakları savunmak iş hukuku avukatının görevleri arasında yer almaktadır. Bunun dışında iş sözleşmesinin hazırlanması, uygulanması ve sözleşme uygulanırken yaşanan hak ve alacak konularındaki anlaşmazlıkların çözülmesi iş hukuku avukatlarının en temel görevidir. İşçi ve işveren arasında açılan tüm davalara bakmak (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, izin alacağı, maaş alacağı ve benzeri tüm iş davaları) iş hukuku avukatının görevidir. Bu davalar iş mahkemelerinde görülmektedir. İşçi ya da işverenin iş mahkemesinde dava açabilmesi için ilk olarak iş sözleşmesinde herhangi bir maddenin ihlal edilmesi yeterlidir. Sonrasında iş hukuku avukatına verecekleri vekalet ile beraber her iki taraf da dava açma özgürlüğüne sahiptir.

Fazlasıyla teknik bilgi ve bilgi birikimi gerektirmekte olan bu davalar, tarafların kendileri tarafından takip edilmesi durumlarında birçok haksızlık durumuna yol açabilmektedir. Bu durumu önlemek için ise iş hukuku avukatları görev yapmaktadır. Tarafların verdiği vekalet doğrultusunda davaları takip ederek savunmalarını gerçekleştirmekte ve kişinin haklarını gözetmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda ise iş hukuku konusunda uzman avukatlar her zaman kişinin haklarını gözetmek konusunda ve işçiyi bilgilendirmek konusunda büyük önem arz etmektedir.

İşçi Alacaklarının Tahsili Ne Kadar Sürede Gerçekleşmektedir?

İş hukukunda işçinin de işverenin de karşılıklı borçları bulunmaktadır. Genel olarak yaşanan problemlerden bir tanesi kıdem tazminatı ödenirken yaşanmakta olan problemlerdir. Bazı durumlarda işveren daha az vergi ödemek amacıyla gerçek ücreti bordroya yansıtmayarak, daha az miktarlar göstermektedir. Bu durum da işçinin kıdem tazminatı alırken hak kayıpları yaşamasına neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda işçi deliller ve kanıtlar kullanarak alması gereken gerçek ücretin ne kadar olduğunu ispatlaması gerekmektedir. Yaşanan bu sorunun giderilmesi de iş hukuku avukatlarının yardımıyla gerçekleşmektedir. İş hukuku avukatları ile ortak çalışarak menfaat kayıpşarı önlenebilir; konu ile ilgili yeterli bilgi ve mevzuatlara hakim olması nedeni ile de işçinin hak kayıplarına uğramasının önüne geçilebilmektedir. İş hukuku konusunda alanında uzmanlaşmış olan avukatlar bu durumları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar sergilemektedir.