iş hukuku avukatı - İş Hukuku Avukatları

İş Hukuku Avukatları

İş hukuku, işçi ve işveren iletişimde çıkacak sorunlara yönelik oluşturulmuş bir alandır. İşçi işe girmeden önce belli bir sözleşme imzalamak durumundadır. Bu sözleşme kapsamı içerisinde çıkabilecek olan her türlü iş problemleri iş hukuku kapsamına girmektedir. İş hukuku tüm işçileri ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Bu alanda çıkan problemlerle ilgilenen avukatlara ise işçi avukatı adı verilir. İş hukuku çalışma hayatı içerisinde olan herkesin bilgilenmesi gereken bir konudur.

İşveren işçi ilişkisi belli prosedürlere bağlı olarak gelişmesi gerekmektedir. İşe giriş esnasında imzalanan sözleşmenin dışında uygulanabilecek herhangi bir davranış iş hukukuna aykırı olarak nitelendirilir. Yapılan sözleşmeye uygun olmayan davranışlar ve iş hukukuna aykırı olan herhangi bir hareket işçi açısından olumsuz bir ifadeye yol açmaktadır. İşçi için geçerli olan bu haklar bazen de işveren için geçerli olmaktadır. İşçi gerekli işi yapmalı ve karşısında belirlenen maaşı almalıdır. Bu gidişat sırasında oluşabilecek bir aksilik iş hukukunun konusu ve iş avukatının işidir. İşverenlerin kurallara uymaması gerekçesiyle iş sözleşmeleri çoğu zaman işçi lehine olarak düzenlenmektedir. Bu sözleşme ise tamamen işçi odaklı değil işveren içinde koşullar gütmektedir. İşçi ve İşveren dengesini kurmak oldukça önemlidir. İki tarafında memnun olması temel amaç olmalıdır. İşverenlerin bu sözleşme kanun dışına çıkarak bir takım davranışlar sergilemesi olağan şeylerdir. Bu sebepten bir iş hukuku avukatı ile görüşerek doğru adımları atarak hakkınızı aramanız mümkündür.

İş Hukukunda İşten Çıkarma Nedenleri

4857 sayılı Kanun’a göre bir işçiyi işten çıkarmak için geçerli sebeplere ihtiyaç vardır. Belirli bir sebebe bağlı olmadan hiçbir işçinin çıkışı söz konusu değildir. İş sözleşmesinde belirtilen kurallar göre işçi üç sebepten ötürü işten çıkartılabilir. Bunlar; sağlık sebepleri, ahlak kurallarına uymama, zorlayıcı sebepler. Bu üç sebebin en az bir tanesini zorlayıcı bir şekilde çiğnemiş bulunan işçi işten çıkarılabilir. Bu sebepler gerçekleştirildiği takdirde işverenin sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. Sağlık sebepleri, işçinin işini engelleyebilecek derecede sağlığının bozulması anlamına gelmektedir. Ahlak kurallarına uyulmaması ise, işçinin işyeri huzurunu kaçırması, herhangi birine cinsel tacizde bulunması, bir suç işlemesi, yalan veya yanlış bilgi paylaşımı, hakaret veya küfür içerikli konuşması, yapması gereken görevleri yerine getirmemesi gibi örneklendirilebilir.

İş Hukuku Avukatının İş Davaları Üzerinde Ki Etkisi Nedir?

İş hukuku avukatı, işçi ve işveren arasındaki sözleşmeyi oluşturmakla yükümlüdür. Bu sözleşmenin getirisi olarak oluşabilecek herhangi bir problem iş hukuku avukatının iş alanına girer. İş sözleşmesinde belirtilen hakların çiğnenmesi, yeterli ücretin alınamaması gibi konular iş hukukunun alanıdır. İş hukuku avukatlarının görev yaptığı bazı mahkemeler şu şekildedir; Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai borcu, izin borcu, maaş borcu gibi pek çok dava ile iş hukuku avukatı ilgilenir. Bu mahkemeler iş mahkemeleri olarak adlandırılır. İşçiler haklarını aramak için iş mahkemelerine başvurabilirler. İş avukatları sayesinde bu mahkeme sürecinin kolaylıkla atlatılması mümkündür. Tek yapılması gerekilen şey alanında tecrübeli bir iş avukatı ile çalışmaktır. Bu davaların süreçlerinde işçiler haklarının peşinden koşmalı ve davalarını takip etmeleri gerekmektedir. Davacı olan işçiyi yönlendirmek ve bilgilendirmek iş avukatının görevidir.

İş Hukuku Avukatı ve İşçi Alacaklarının Tahsil Süresi

İşçinin haklarını arayabilmesi için yerine getirmesi gereken sorumluluklarını eksiksiz olarak yapması gerekmektedir. İş hukuku sektöründe en fazla karşılaşılan sorunların başında tazminat problemleridir. Ödeme problemleri birçok kişi için büyük bir sorun oluşturmaktadır. Vergi borçları, vergi borcu silmek için ücreti düşük göstermek gibi pek çok konuyla ilgilenir. Böyle durumlarda gerçek ücretin tespiti için uzman kişilerin tespiti önem taşır. Bu durumlarda iş hukuku avukatlarının rolü oldukça fazladır. Davalarda kolaylık sağlanması ve işlemlerin akışının takip edilmesi konusunda güvenilir bir iş hukuku avukatı edinmek şarttır. İş hukuku avukatı işçinin menfaati konusunda çalışarak dava sürecini takip etmektedir. Bu konular yalnızca ücret veya tazminatla sınırlı kalmamaktadır. Pek çok işçi sorunu, mesai hizmetleri hesaplanması vb. sorunlarla ilgili işlem yapmak mümkündür. Uzman bir İşçi Hukuku avukatı sayesinde işlemlerinizi en hızlı ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi mümkündür. Avukat aracılığıyla başlatılan bir dava muhtemel olarak 6 ile 12 ay arasında sürmektedir. İşlemin büyüklüğüne göre bu işlemi uzatmak veya kısaltmak da mümkündür.