is hukuku avukatı - İş hukuku Avukatı İstanbul

İş hukuku Avukatı İstanbul

Haklının hakkını alması, haksızın da cezalandırılması için devletin rolü büyüktür. Her insanın kendini savunma hakkı vardır. En ağır suçlunun dahi savunulması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre resmi kılınmıştır. Devlet ile birey arasında ki köprülerden en önemlisi avukattır. Avukatlar, kendini mağdur hisseden herkesin hakkını devlet karşısında savunabilmesi için yardımcı olan meslek grubudur. Resmi açıdan avukatlık mesleği tamamen bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından ortaya çıkmış meslektir.

Avukat Olmak İçin Hangi Eğitimler Alınmalıdır?

Avukat olmak için öncelikle 4 yıllık hukuk fakültesi mezunu olmalısınız. Daha sonra avukat yanında staj yapmalısınız. Sözlü sınava girildikten sonra ilkelerinizi bilip, kabul ettikten sonra avukatlık mesleğini yapabilirsiniz. Bu ilkeler;

-Bağımsız olma ve bağımsız kalma ilkesi.

-Gizliliğe önem vererek müvekkilin bilgilerini gizli tutma ilkesi

-Çıkarınızın uymadığı durumda bile önyargılarınızdan uzaklaşma ilkesi.

– Mesleğe ve müvekkile sadık kalma ilkesi.

-Hakkı savunduğunuz meslekte ücreti hak ettiğiniz kadar alma yani ücreti hak etme ilkesi.

– kendinize, mesleğinize, müvekkilinize ve meslek gruplarınıza saygı ilkesi.

Bunlar kabul edildikten sonra branş seçilmeli ve o branşta başarılı olabilmek için her zaman bilgiye açık olmalısınız ve kendinizi o dalda geliştirmelisiniz.

 

Bu meslekte birçok uzmanlık alanı vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

1-) Aile Hukuku: Boşanma davalarını, maddi manevi tazminat davalarıyla ilgilenir.

2-)Borçlar Hukuku: Alacak verecek davalarıyla ilgilenir.

3-)Ticaret Hukuku: Şirketlere danışmanlık hizmetleri veren alandır.

Bir diğeri de İş Hukuku’dur. İş hukuku en kaba tanımıyla hizmet takip davalarıyla ilgilenen, işçinin hakkı ve alacaklarıyla ilgilenen kısacası iş ve işçinin olduğu her durumda İş Hukuk’u devreye girmektedir. İş Hukuk’u günümüzde patron eleman ilişkisinin artmasıyla ihtiyaç duyulan branş haline gelmiştir. Toplumsal barışın ve huzurun sağlanması, işçinin ezilmesini önlemek patronun da haklarını koruyan iş Hukuk’u avukatları günümüzde önemli bir meslektir.

Patron ve işçi arasında bulunan avukat hem işverenin hem de işçinin haklarını Anayasa’ya göre korumaktadır.

İş Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?

 • kıdem tazminatına,
 • ihbar tazminatına,
 • mesai, maaş, izin gibi haksızlığa maruz kalmış insanların açtığı davalarla ilgilenir.

İş Hukuku’na tabi olmayanlar şu şekildedir;

 • 3 kişinin çalıştığı yerlerde,
 • ev hizmetlerinde,
 • sporcularda istisnalar olsa da İş Hukuku’na dahil değillerdir.

 

İş Hukuku Avukatlarına Hangi Durumlarda İhtiyaç Duyulur?

 

Eğer bir çalışansanız, hakkınızı alamadığınızı düşünüyorsanız, belirtilen saatten fazla çalışıp eksik ücret alıyorsanız her türlü sıkıntılarınız da ihtiyaç duyabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz da dikkat etmeniz gereken birtakım özellikler vardır. Örneğin sizin gibi daha önce mağdur olmuş kişilerin davalarında başarıları sizin için önemli olmalıdır. İstanbul İş Hukuku Avukatları size daha önce mağdur olmuş kişilere uyguladığı yöntemlerle yardımcı olmaktadır.

 

İş Sözleşmesinin Önemi Nelerdir?

İşçi ve işveren arasında olması gereken ve haklarınızı tanımlayabileceğiniz en önemli şey iş sözleşmesidir. Haklarınızın şekillenmesi açısından fazlasıyla önem taşıyan bu sözleşme her işletmede olmalıdır. Olası durumlarda İş Hukuku Avukatı sözleşmeye dayanarak her iki tarafa da daha sağlıklı yardımcı olabilecektir. İş Kanununa göre iş sözleşmesi patron haklarını ve işçi haklarını kapsar. Patron hakları olarak çalışma saatlerinin sürekliliğine uyulacak işçi hakları olarakta ücret ödenmesini kapsayacaktır. İş sözleşmesinin içinde mutlaka olması gerek 3 madde vardır;

 • iş yapma,
 • işin karşılığında ücret ödeme,
 • iş ilişkisinin bağımlı olması ve sadakati kapsamasıdır.

Bu 3 maddenin de olma zorunluluğu vardır. Eğer bir maddeniz bile eksikliği olursa bu iş sözleşmesinden çıkacaktır. İş sözleşmeleri de şu şekilde çeşitlere ayrılmaktadır.

 • sürekli ve süreksiz iş sözleşmeleri,
 • tam zamanlı, yarı zamanlı iş sözleşmeleri
 • takım sözleşmeleri olarak ayrılmıştır.

İş sözleşmeleri ölüm, karşılıklı anlaşma gibi durumlarda iki tarafında anlaşması ile sona erebilir. İş Hukuku Avukatları sözleşmeyi de dikkate alarak tarafların haklarını korumaktadır. İstanbul İş Hukuku Avukatları her işletmenin sözleşmesini yapmasını önermektedirler. Sadece işçinin hakkı değil işverenin de hakkı fazlasıyla vardır. Bunlardan en önemlisi ücret ödediği işçinin çalışması, verdiği talimatlara uygun davranılması hakkı ve işyerine olan sadakat hakkına sahiptir. İşçi ise ücretinin hak ettiği miktarda ödenmesine, eşit ve vicdanlı davranılmasına ve uygun çalışma koşuluna hakkı vardır.