İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş Hukuku Avukatı

İş hukuku, iş, işçi, işveren gibi konuları ele alan, iş ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları ele alarak düzenleyen hukuk dalıdır. İş Hukuku Avukatı, iş hukuku kapsamındaki tüm konular için davalar yürüten adalet temsilcileridir. İş hukuku avukatları işçi ve işveren arasında ortaya çıkan tüm uyuşmazlıklar için davalar açarak işçi ve işverenin haklarını gözetirler. İşçinin genellikle daha güçsüz taraf olması nedeniyle İş Hukuku kanunları işçiyi korumak amacıyla işçi lehine yorum maddesi kapsamında işçi haklarını savunmaktadır. İşçi ve işveren arasında iş sözleşmesinden doğan sorunlar için iş hukuku avukatlarının dava açması gerektiği İş Hukukunun 4857 sayılı maddesi ile belirtilmiştir. İş hukuku alanında çalışan avukatlar işçi ve işverenlerin tüm hak ve yükümlülükleri için adli çalışmalar yaparlar.

İş Hukuku Avukatlarının Görevi

İş hukuku avukatları işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi konusunda davalar açarak hak ve adaletin sağlanması konusunda çalışırlar. İşçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesinin uygunsuz hazırlanması ya da sözleşmede yer alan şartların yerine getirilmemiş olmasından doğan uyuşmazlıklar İş Hukuku Avukatı İstanbul şehrinde hizmet vermektedir. İşçinin hakkı olan kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının işveren tarafından ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda iş hukuku avukatı devreye girerek işçi alacakları konusunda dava açar. Yine maaş ödenmemesi, fazla mesai ödemelerinin yapılmaması, iş kazalarından doğan maddi manevi haklar gibi işçi ile işveren arasında uyuşmazlık yaratan tüm sorunlar için iş hukuku avukatı davalar açarak işçi ve işverenin haklarını arar.

İş Hukuku Avukatı Hizmeti

İş hukuku hizmeti veren avukatlar işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlık sorunları ve iş hukuku kapsamında bulunan sendikal haklar ile ilgili davalar açarak kişilerin hak ve yükümlülükleri için mücadele verirler. İş Hukuku Avukatı İstanbul şehrinde tüm iş sorunlarına çözüm bularak adaletin sağlanması görevi yapar. İş hukuku avukatlık hizmeti veren adalet sağlayıcı avukatlar iş sorunları konusunda çalışmalar yapmaktadır. İşçinin lehine yorum maddesi uyarınca işçi haklarını koruyan iş hukuku avukatları işveren haklarını da gözetirler. İş hukuku avukatı iş konulu tüm adli konularda hizmet verir.