nsan ticareti suçu - İnsan Ticareti Suçu

İnsan Ticareti Suçu

İnsan Ticareti Suçunda Fail Kimdir?

İnsan ticareti suçu herkes tarafından işlenebilen bir suçtur. Fail Türk olabileceği gibi yabancıda olabilir. Ancak failin kamu görevlisi olması ve kamu gereçlerini suçta kullanması halinde verilecek ceza arttırılır.

İnsan Ticareti Suçunda Mağdur Kimdir?

İnsan ticareti suçu mağdur bakımındanda bir özellik göstermez herkes bu suçun mağduru olabilir. Mağdur kadın veya erkek, Türk veya yabancı olabilir. Ancak mağdur 18 yaşından küçükse insan ticareti suçunun şartlarından olan tehtid, baskı, cebir gibi araç fiillere başvurulmuş olmasa bile suç oluşacaktır. Ancak fail 18 yaşından büyükse yukarda saydığımız araç fiillerden en az birisinin varlığı gereklidir.

İnsan Ticareti Suçunun Oluşması için Gereken Hareketler Nelerdir?

İnsan ticareti suçunun oluştuğundan bahsedebilmemiz için asıl fiilerin yanında araç fiillerinden birininde gerçekleştirilmiş olması şarttır. Ancak önemle belirtmek gerekir ki bu araç fiiler mağdurun 18 yaşından küçük olması durumunda aranmamaktadır.

Mağdurun İradesini Etkileyen Araç Fiiller

  1. Tehtid, baskı, cebir veya şiddet uygulamak
  2. Nüfuzu kötüye kullanmak
  3. Kandırmak
  4. Kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmektir.

Yukarda saydığımız araç fiiller suçun oluşması için gerekli amaçlara yönelik olması gerekir.

 

İnsan Ticareti Suçunun oluşabilmesi için Gerekli Asıl Fiiller

  1. Ülkeye sokma veya ülkeden çıkarma
  2. Tedarik etme
  3. Kaçırmak
  4. Bir yerden diğer bir yere götürmek
  5. Sevk etmek
  6. Barındırmak

Unutulmamalıdır ki bu fiillerin mutlaka mağdur üzerinde gerçekleştirilmesi şart olmayıp, mağdur üzerinde gözetim yetkisi bulunan 3. kişiler üzerinde gerçekleştirilerek suçun işlenmeside mümkündür. Örneğin A kişisinin çocuğunu tehtid eden kişi bu suretle A kişisini kaçırırsa insan kaçakçılığı suçu tamamlanmış olur.

 

Aydar Hukuk bürosu alanında uzman ceza avukatı kadrosuyla sizlere ceza davalarınızda profesyonel hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Randevu almak için sitemizdeki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

Summary
İnsan Ticareti Suçu
Article Name
İnsan Ticareti Suçu
Description
İnsan ticareti suçunun faili ve mağduru kimdir? Cezası ne kadardır? gibi sorulara cevap verdiğimiz makalemiz.
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo