hukuk büroları - Hukuk Büroları

Hukuk Büroları

Ülkemizdeki sistem ve düzen hukuk kurallarına göre işlemektedir. Buna bağlı olarak hem sosyal yaşam hem de anayasal düzende farklı kurallar hayata geçirilmektedir. Bununla birlikte insanlar, hukuk kuralları kapsamında hayatlarını devam ettirmektedir. Aynı zamanda yaşam ve sistemin düzenli olması için kuralların gerekliliği de büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda toplum hayatını etkileyen, sistematik bir hale getiren hukuk kuralları içerisinde; anayasa, tüzük, kanun gibi yazılı hukuk kuralları yer almaktadır. Toplum refahı ve düzeni için belirlenen bu kurallar, insanların yaşam kalitesini de artırmaktadır. Yazılı hukuk kuralları, devletler tarafından belirlenmekte ve bu kurallara uymayanlar belli yasalar kapsamında cezalandırılmaktadır. Ayrıca cezalandırmalar da, belli yasalar dâhilinde suç kanunlarına bağlı olarak farklı boyutlarda olabilmektedir.

Hukuk ve yasa dışı işlerde yer alan bireyler, dava sürecine girmektedir. Bu anlamda en geniş çalışma alanına sahip olan hukuk büroları, insanlara danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetler kapsamında dava takipleri yapılabilmekte ve sorunların çözümlenmesi sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak herhangi bir kanun aykırılığıyla karşılaşan bireyler, hukuk bürolarından yardım almaktadır. Aynı zamanda hukuk bürolarında yer alan avukatlar, bireylere destek olabilmekte ve dava sürecinde belirli takipleri yapabilmektedir. Bu anlamda hukuk bürolarında kamusal hizmetler insanlara ulaştırılmaktadır.

Hukuk Bürolarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Ülkemizde yer alan hukuk büroları, kamusal hizmet açısından insanlara ulaşmakta ve hukukun tam anlamıyla yerine getirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bununla birlikte herhangi bir dava süreci yaşayanlar, hukuk bürolarına başvurabilmekte ve bürolarda yer alan avukatlardan danışmanlık hizmeti alabilmektedirler. Aynı zamanda bürolarda hem bireylere öncülük hizmeti hem de dava takip hizmeti verilmektedir. Buna bağlı olarak bürolarda yer alan avukatların da, hizmet süreci içerisindeki yeri büyük olmaktadır. Ayrıca hukuk bürolarında yer alan avukatların bazı ilkeleri yerine getirmesi de mesleğin gereklilikleri ve verimi açısından önemli bir değer taşımaktadır.

Hukuk bürolarında yer alan avukatlar, bağımsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda müvekkillerinin davalarını koruma altına almaktadırlar. Aynı zamanda avukatların uyması gereken ilkelerden biri olan zıt menfaatleri savuma yasağı da, dava sürecinin olumlu anlamda gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu sayede hem hukuki hem de yasal sorumluluklar yerine getirilmektedir. Buna bağlı olarak hukuk bürolarında yararlanan ve danışmanlık hizmeti alan bireyler, doğru ve güvenilir çalışmalara tanık olabilmektedir.

Hukuk Bürolarında Yer Alan Avukatların Görevleri Nelerdir?

Hukuk büroları ülkemizin hemen her bölgesinde bulunabilmektedir. Bununla birlikte danışmanlık hizmeti almak isteyen bireyler, tercih ettikleri hukuk bürolarından yararlanabilmektedir. Bürolarda yer alan avukatlarda, bireylerin dava süreçlerinde gerekli destekleri sağlamaktadır. Bürolardaki avukatların bazı nitelikleri ve değerleri beraberinde bulundurması gerekmektedir. Bu anlamda avukatların bağlı kalması gereken ilkeler arasında;

  • Avukatlık meslek etik ilkelerinin gözetilmesi
  • Bağımsızlık ve şeffaflık ilkesi
  • Avukatları sır saklama sorumluluğu
  • Zıt menfaatleri savunma yasağı

Gibi ilkeler yer almaktadır. Anayasal düzene bağlı olarak ilkeleri eksiksiz yerine getiren avukatlar, hukuk bürolarında yer alabilmektedir.

Hukuk Bürolarında Yer Alan Avukatların Sır Saklama Yükümlülüğü

Hukuk bürolarında yer alan avukatlar, avukatlık ilkeleri kapsamında hizmet vermekte ve dava süreçlerini takip etmektedirler. Bu ilkelerin başında avukatların sır saklama sorumlulukları yer almaktadır. Sır saklama sorumluluğu kapsamında avukatlar, müvekkillerinin kimlik bilgileri dâhil her türlü dava bilgilerini ilgisi olmayan kişilerle paylaşmamak durumundadırlar. Aynı zamanda avukatlar bu ilke kapsamında, ellerinde olan evraklarında gizliliğini korumaktadır. Bu sayede hem dava süreci hem de müvekkillerin geçirdiği süreç kontrol altına alınmaktadır. Bununla birlikte davaların tam ve eksiksiz olarak görülmesi sağlanmaktadır. Ayrıca müvekkillerde bu anlamda avukatlarına güvenmeli ve gerekli bilgileri onlarla paylaşmalıdırlar. Bu durumda sorunlar daha kolay ve anayasal yollardan çözümlenebilmektedir. Sır saklama yükümlülüğü ilkesi, şeffaflık ilkesiyle de örtüşmekte ve bu ilkeler birbirlerini desteklemektedir. Şeffaflık ilkesinde avukatın müvekkiliyle olan ilişkisi ve ona karşı tutumu yer almaktadır. Bu anlamda hukuk bürolarında yer alan avukatlar, kendilerine başvuran bireylere tarafsız davranmalı ve onlarla farklı bir iletişim içerisinde olmamalıdırlar. Bu sayede müvekkilin ve avukatın sorun çözümleme noktasında başarılı olması sağlanmaktadır. Ayrıca avukatlık bürolarından danışmanlık hizmeti almak isteyenler, sorunlarına dair her bilgiyi bağlı oldukları avukatla paylaşmalıdırlar. Bu süreç davanın daha sağlıklı sonuçlar vermesini sağlayacaktır. Bununla birlikte hem başarılı hem de güvenilir sonuçlar, dava sürecine yansıyacaktır.

 

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
Hukuk Bürosu
Author Rating
51star1star1star1star1star