Göçmen kaçakçılığı suçu - Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen Nedir?

Öncelikle buradaki göçmen teriminden anlamamız gereken vatandaş, mülteci, sığınmacı, vatansız statüsündeki kişilerdir. Böylelikle bu kişilerin Türk vatandaşı olması şart değildir. Göçmen kaçakçılığı suçundaki göçmen terimindeki göçmen Türk olabileceği gibi Suriyeli’de olabilir.

Göçmen çeşitli nedenlerle yani siyasi, dini, ekonomik, kültürel nedenlerle bulunduğu ülkeyi terk edip yerleşmek amacıyla başka bir ülkeye giden kişilere denir. Kişinin göçmen olarak nitelendirilebilmesi için yerleşmek amacıyla hareket etmesi şarttır bu yüzden geçici olarak çalışmak için veya başka bir nedenle hareket eden kişi göçmen olarak nitelendirilmez.

 

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Faili Kimdir?

Göçmen kaçakçılığı suçunda kaçakçı ile hareket eden göçmen çoğu zaman içinde bulunduğu durumdan yararlanıldığı için fail olarak değil de mağdur olarak nitelendirilmektedir. Göçmen kaçakçılığı suçunun faili herkes olabilir. Yani göçmen kaçakçılığı suçu özgü bir suç değildir.

Ancak failin bir kamu görevlisi olması ve kamu görevine ait araçlar suçta kullanılmışsa verilecek ceza arttırılarak verilir. Örneğin sahil güvenlik biriminde çalışan bir kişinin sahil güvenlik botuyla göçmen kaçakçılığı suçunu işlemesi durumunda verilecek ceza arttırılır.

Göçmen kaçakçılığı suçunu tüzel kişilerin organlarının işlemesi durumunda ise tüzel kişiler hakkında belirli güvenlik tedbirleri uygulanır. Bu güvenlik tedbirleri iznin iptali ve müsaderedir. Örneğin A şirketi yararına A şirketine ait gemi ile göçmen kaçakçılığı suçu işlenirse hem suçtan gelen gelir müsadere edilecek hem de gemi müsadere edilecektir. Ayrıca A şirketi bir kamu kurumunun verdiği izin ile faaliyet gösteriyorsa bu izninde iptali gerekecektir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Mağduru Kimdir?

TCK göçmenler için mağdur ifadesini kullanmıştır. Yani suçun konusu olan göçmen, göçmen kaçakçılığı suçunun mağduru konumundadır.

 

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Oluşabilmesi İçin Gereken Eylemler Nelerdir?

 

  1. Bir yabancıyı yasal olmayan yollarla ülkeye sokmak

Ülkeye sokulan kişinin mutlaka yabancı olması gerekmektedir. Buna göre Türk vatandaşının Türkiye’ye yasa dışı yollarla ülkeye sokulması göçmen kaçakçılığı suçunu oluşturmaz.

 

  1. Türk vatandaşı veya yabancının yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkmasına imkan sağlamak

Yurt dışına çıkarma konusu Türkiye’ye sokma konusundan göçmenlerin Türk vatandaşı da olabileceği konusunda ayrılmaktadır. Buna göre yurtdışına çıkarılan göçmen Türk’te olabilir Suriye’li de olabilir. Bu suçun meydana gelebilmesi için, imkan sağlanan kişilerin Türkiye’den çıkışlarının yasalara uygun olmaması gerekir.

 

  1. Yabancının yasal olmayan yollardan ülkede kalmasına imkan sağlama

Bu eylemin konusunu ise sadece yabancılar oluşturmaktadır. Çünkü Türk vatandaşlarının Türkiye’de kalabilmeleri için herhangi bir izne ihtiyaçları yoktur. Yabancının ülkeye yasal yollarla girmiş olmasıda bu suçun oluşmasına engel değildir. Şöyle ki 30 günlük vize ile ülkeye giriş yapmış olan kişinin vize süresi bitmiş olmasına rağmen yabancının ülkede kalmasını sağlamak göçmen kaçakçılığı suçunu oluşturmaktadır.

 

Yukarda saydığımız 3 hareket göçmen kaçakçılığı suçunun seçimlik hareketli suç olduğunu göstermektedir. Bu suçun işlenebilmesi için bu 3 hareketten 1 tanesinin işlenmesi yeterlidir.

 

Göçmen Kaçakçılığı suçundan dolayı daha fazla ceza verilmesi gereken haller nelerdir?

 

  1. Göçmen kaçakçılığı suçunun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi

TCK bağlamında bir örgütten bahsedebilmemiz için ;

  • En az 3 kişiden oluşması
  • Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulması
  • Sahip olduğu üye sayısı ve araç gereçler bakımından amaçları olan suçları işlemeye elverişli olması
  • ve son olarak hiyerarşik yapıya sahip olması gereklidir.

  1. Göçmen kaçakçılığı suçunun göçmenlerin hayatı bakımından bir tehlike oluşturması

  2. Göçmen kaçakçılığı suçunun göçmenler bakımından onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi

 

Yukarıda saydığımız 3 unsur göçmen kaçakçılığı suçunun nitelikli halidir. Suçların bu nitelikli hallerle işlenmesi durumunda ceza arttırılarak verilir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Yetkili Mahkeme Kimdir?

Yetkili mahkeme belirlenmesinde temel kural olarak suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. Suçun işlendiği yer belli değilse şüpheli veya sanığın yakalandığı yer, eğer ki yakalanmamışsa yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Şüpheli veya sanığın Türkiye’de yerleşim yeri yoksa, Türkiye’de en son adresinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Hiçbir türlü bulunamıyorsa ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir.

 

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Görevli Mahkeme Kimdir?

Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olduğundan görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir.

 

Aydar Hukuk alanında uzman ceza avukatı ile sizlere hizmet vermektedir. Anasayfada yer alan iletişim bilgilerinden avukat arkadaşlardan randevu alabilirsiniz.

 

Summary
Göçmen Kaçakçılığı Suçu
Article Name
Göçmen Kaçakçılığı Suçu
Description
Göçmen Kaçakçılığı suçu nedir, Göçmen kaçakçılığı suçunda mağdur kimdir, Göçmen kime denir gibi soruları yanıtladığımız makalemiz
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo