Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve İnsan Ticareti Suçu karşılaştırması


 • Göçmen kaçakçılığı suçunda mağdur tamamen özgür iradesi ile hareket etse dahi suç oluşur.
 • İnsan ticareti suçunda ise fail mağdurun iradesi üzerinde suçun unsurunda yer alan araç fiiller yardımıyla etki kurmaktadır.

 • Göçmen kaçakçılığı suçunda suçun fiil yönü bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak veya Türk vatandaşı veya yabancının yurtdışına çıkmasına imkan sağlamaktır.
 • İnsan ticareti suçunda  ise kişileri ülkeye sokmak, ülke dışına çıkarmak, tedarik etmek, kaçırmak, bir yerden başka bir yere götürmek, sevk etmek veya barındırmaktır.


 • Göçmen kaçakçılığı suçunda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla işlenebilir.
 • İnsan ticareti suçu ise zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tabi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak amacıyla işlenebilir.

 • Göçmen kaçakçılığı suçunda mağdurun yaşı ceza arttırımına neden olmaz.
 • İnsan ticareti suçunda ise mağdurun 18 yaşından küçük olması durumunda ceza arttırılır.

 • Göçmen kaçakçılığı suçunun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hal olarak düzenlenmiştir.
 • İnsan ticareti suçunun ise örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi ayrıca düzenlenmemiştir

 • Göçmen kaçakçılığı suçu bakımından suçun mağdurların hayatı bakımından tehlike oluşturması veya onur kırıcı hareketlere maruz bırakılmaları daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hal olarak düzenlenmiştir.
 • İnsan ticareti suçu bakımından ise bu durum ayrıca düzenlenmemiştir.
Summary
Article Name
Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve İnsan Ticareti Suçu karşılaştırması
Description
İki suç arasındaki benzerlikler ve farklılıkları anlattığımız makalemiz
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo