ceza avukatı istanbul - Ceza Avukatı İstanbul

Ceza Avukatı İstanbul

Ceza davalarının sizin açınızdan önemini 1999’dan beri biliyoruz. Alanında uzman ceza avukatı kadrosuyla Aydar Hukuk, ceza davalarınızı profesyonel bir şekilde ele alıyor. 08504900191 numaralı telefondan randevu alabilirsiniz.

 

Kişi ya da kurumların temel hak ve hürriyetlerini yargı makamı önünde tanıtıp tescil eden kişiler Avukat olarak adlandırılır. Avukatlık mesleği kutsal kabul edilen ve saygı duyulan bir mevkiidir. Kişi hak ve özgürlüklerini yasalar çerçevesinde gerçeği şeffaf ve doğru bir biçimde savunmak avukatın temel ödevidir.  Yargı makamının doğru karar vermesi, kişilik haklarının ihlal edilmemesi ve toplum güveni açısından Avukat, mesleğini büyük bir dikkat ve özveri içinde yerine getirmelidir.

Maddeler halinde sıralayacak olursak Avukatlık ve Yetkileri:

-Dosya evrakını denetleme yetkisi

-Dosya evrakından kopya alma yetkisi

-Hazır bulunma yetkisi

-Görüşme-Yazışma yetkisi

-Soru sorma yetkisi

-Örnek çıkarma ve onaylama yetkisi

-Tebligat yapma yetkisi

-Duruşmayı terk etme yetkisi

Avukat olarak sahip olunan bu haklardan herhangi biri kötüye kullanılamaz, kullanılması halinde ilgili kişiye cezai yaptırım uygulanır.

Ceza Avukatlığı Nedir? Ceza Avukatı Görev ve Esasları Nelerdir?

Ceza avukatlığı diğer alanlara nazaran daha farklı bir roldedir. Ceza avukatlığı yapan kişi vakanın nasıl oluştuğunu ve hususları araştırıp bir araya getirerek delilleri mahkemeye sunmakla yükümlüdür. Ceza avukatlarının sahip olması gereken birkaç özellik mevcuttur bunlar anlamlarıyla birlikte;

Uzmanlık ve güncellik avukatın sadece ceza hukuku ve ceza kanunu üzerine olan yoğunlaşması ve bu yönde detaylı çalışması demektir.

Bireysellik (özgünlük) dava sürecini birinci gözden ve bizzat takip etmek yani davaya mümkün olan en iyi şekilde hâkim olmaktır.

Empati Yeteneğine sahip olması ceza avukatı olma hususunda fazlası ile önemlidir. Davalının yerine kendini koymak ve davalı dahi olsa bir eş ve aileye sahip olan, geleceği tehlike içine girmiş bir bireyi kurtarmak için daha çok çaba sarf etmesini sağlayan bu olgu ceza avukatının sahip olması gereken unsurlardandır.

Şeffaflık ve ahlaki prensip sahibi olmak ceza avukatının tüm gelişmelerden müvekkilini ve müvekkil yakınlarını haberdar etmek ve gereğini yapmak adına önemlidir. Ahlaki prensip sahibi olan bir ceza avukatı ay içinde üstesinden gelemeyeceği sayıda dosya almamalı, müvekkili bekletmemeli ve iyi niyeti suiistimal etmemelidir.

Genel anlamda ceza avukatı tabirinin halk arasında kullanılan bir tabir olması ve bu avukatların ceza soruşturmaları ve davalarıyla ilgilenmelerinden dolayı bu ismi aldıklarını bildirmekte fayda vardır. Bu avukatlar tam anlamıyla bir savunmayı doğru ve faydalı bir şekilde yapmaya gayret gösterir ve adaletin temel unsurlarının dışına çıkmadan en iyi şekilde savunma yapması ve gerekliliklerin yerine getirilmesi sağlayan kişilerdir. Bu nedenle de tam anlamıyla sahip olmadığı hiçbir delilden faydalanmaya çalışmaz ve gerekli tüm araştırmalarının sonucunda savunma durumunda olmasına rağmen gerekliliklerin hakkı ile yerine getirilmesinde büyük bir rol oynar. Ceza avukatları henüz işlenmemiş bir suçun soruşturmasını yapmazlar fakat bir suç ortaya atıldığı takdirde ve bir soruşturmanın başlaması ve yargılanmanın gerçekleştirilmesi durumunda bu avukatlar taraflarının savunmasını yapmak adına bu suçun hiçbir şekilde tarafı olan kişinin üzerine yıkılamayacağının kanıt ve delillerini sunmaya çalışır. Bu soruşturmayı özel olarak kendisinin çalışmaları ve araştırmaları nihayetinde ve edindiği bilgiler ışığında mahkeme karşısında haksız bir yargılanmanın önüne geçer ve adaletin sağlanması adına gereklilikleri yerine getirmeye çalışır.

Ceza avukatları dosya inceleme yetkilerinin bulunmasından dolayı da suç iddia edilen kişinin yargı dosyasına da bakabilir, böylelikle tarafının suçlanan ve üzerinde iddia edildiği herhangi bir yargılamanın delilerini bulma konusunda da yardımcı olmasını sağlayacak bilgilerin sahibi olabilmektedirler. Bununla birlikte savunmanın tam anlamıyla hakkıyla yerine getirilmesini sağlamak adına da bu avukatlar beyanları, tutanakları ve eğer bulunuyorsa görüntü ve kamera kayıtlarını inceleme haklarına sahiptir. Böylelikle daha kaliteli bir savunmayı yapabilir ya da tarafının suçunun savunulacak bir tarafının olup olmadığını bulabilir.

Bir suç üzerine tutuklanmış, gözaltına alınmış olan herhangi birisi ceza avukatları ile yalnız ve kimsenin hiçbir bilgiye sahip olamayacakları bir şekilde avukat müvekkil gizliliğine özen gösterilerek görüşebilmektedirler. Böylelikle bu avukatlar savunacakları taraflar konusunda da bilgi sahibi olabilir ve savunma işlemlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışırlar. Polis ve ya herhangi bir soruşturma anında tarafının yanında hukuki bir destek sağlayabilir fakat hiçbir şekilde şüpheli konumunda bulunan kişi yerine cevap verme hakkına sahip değildir.

 

Alanında uzman ceza avukatından randevu almak için 08504900191 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Ceza Avukatı İstanbul
Author Rating
51star1star1star1star1star