Boşanmada Nafaka

Boşanmada Nafaka Alınması

Nafaka, boşanma davası sürerken ya da sonuçlandıktan sonra eşlerden maddi güçlük yaşayacak olan kişiye bağlanan ve her ay ödenmesi gereken paradır. Her nafaka türü için farklı şartlar vardır ve nafakanın alınabilmesi için bu şartların yerine getirilmesi gerekir. Boşanmada Nafaka alınabilmesi için boşanma esnasında ve boşanma sonrası nafaka alınabilmesi için düşük gelire sahip olunması ya da hiç gelirinin olmaması gerekir. Ev hanımları ve asgari ücretle çalışan eşler nafaka almayı hak edebilir. Tam tersi durumlarda belli ve düzenli bir gelire sahip olanlar nafaka alamazlar. Ayrıca evli olmasa bile bir başkası ile yaşayan eşlere nafaka bağlanmaz. Bankada belirli miktarda parası olan, faiz geliri bulunan, her ay kira geliri olan ve eşiyle aynı miktarda kazancı olan kişiler nafaka alamazlar.

Nafaka Türleri Nelerdir

Boşanma sonrası ve boşanması davası sürerken hak edilebilecek üç çeşit nafaka vardır. Nafaka türlerinden ilki olan tedbir nafakası, boşanma davası devam ederken eşlerden birinin maddi anlamda zor duruma düşmesi durumu var ise Boşanma Avukatı hâkimden tedbir nafakası bağlanmasını talep eder.  Hakim madden zor durumda olan eş ile ilgili gerekli incelemeleri yaparak tedbir nafakası bağlanmasına karar verir. Tedbir nafakası yalnızca boşanma davası sürerken alınabilir. Boşanma davası sonuçlandıktan sonra ise iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası bağlanır. İştirak nafakası çocuğun bakımı için gerekli maddi desteğin sağlanması amacıyla bağlanan nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası ise boşanma sonrası eşlerden birinin hayatını idame ettirecek maddi kaynağının olmaması durumunda gerekli şartları oluşturuyor ise bağlanan nafaka türüdür.

Nafaka Miktarını Değiştiren Davalar

Boşanma esnasında ve sonrasında belirlenen nafaka miktarı tekrar açılacak dava ile değiştirilebilir. Nafaka artırma davası, çocuk için alınan nafakalarda çocuğun okula başlaması durumunda, kira gibi sabit giderlerin artması gibi hallerde açılır. Boşanma Avukatı nafakanın artırılması için açtığı davada her yıl nafakanın tüfe oranlarına göre düzenli artırılmasını isteyebilir. Nafaka azaltma davası ise nafaka alan kişinin düzenli gelire sahip olması ya da giderlerinin azalması durumunda açılır. Nafaka kaldırtma davası ise nafaka alan eşin maddi durumunun düzelmesi ya da evlenmesi durumunda açılır.