Boşanma Davası

Boşanma Davasının Türleri Nelerdir?

Boşanma davasını çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olarak ikiye ayırabiliriz.
Anlaşmalı boşanmada eşler boşanma konusunun her hususunda anlaşarak boşanmak için mahkemeye başvurabilirler. Burada bahsettiğimiz tüm hususlardan anlamamız gereken ise ortak çocukları varsa velayet, talep varsa nafaka, mal paylaşımı gibi konulardır. Bu konular hususunda anlaşan taraflar bu hususları içeren protokol ile dava sürecini başlatırlar.
Bu hususlarda anlaşma sağlayamayan taraflardaysa boşanma çekişmeli boşanma şeklinde gerçekleşir.

Boşanma Davasını Nasıl Açabilirim?

Boşanma davası taraflardan (eşlerden) herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceği gibi ayrıca davadan önce son 6 ayda birlikte yaşadıkları yer mahkemesindede açılabilir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

1. Zina
mutlak boşanma sebeplerindendir. Yani hakim zinanın varlığını tespit etmesi halinde ayrıca evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığını araştırmadan boşanmaya karar verir. Eşlerden biri zina yapan eşini affederse artık zina sebebine dayanarak boşanma davası açamayacaktır. Affetmenin şekli yoktur açıkca olabileceği gibi örtülü bir şekildede (örneğin: öğrendikten sonra normal yaşantıyı devam ettirmek) olabilir.
Eş, zinayı öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde boşanma davasını açmalıdır. 6 ay içinde açmaması halinde zinaya dayanarak boşanma davası açamayacaktır. Zina fiili her halükarda 5 yıl içinde açılmalıdır. Bu konuda örnek vermek gerekirse A kişisi 01.01.2017 tarihinde zina yapmış. Eşi B en geç 01.01.2022 tarihine kadar bu sebebe dayanarak dava açmalıdır. Ancak B bu tarihten önce bu olayı öğrenmişse öğrendiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde dava açmalıdır.

2. Hayata kast, Onur kırıcı davranış, pek kötü muamele
Hayata kast: Eşlerden birinin diğer eşi öldürme kastıyla bir fiil ortaya koyması demektir. Yani ölümle tehtid bu nedene dayanarak boşanma davası açabilmek için yeterli değildir.
Onur kırıcı davranış: Eşlerden birinin diğer eşin onuruna onu küçük düşürmek amacıyla yaptığı saldırılardır. Bu davranış olurken yanlarında bir başka kişi olması gerekmez tek başlarına bile olsalar eşin onuru zedelenebilir.
Pek kötü muamele: Eşlerden birinin diğer eşin vücut bütünlüğüne yönelik her türlü saldırılardır. Pek kötü muamelede süreklilik aranmaz, eşin bir kez bile şiddet görmesi bu nedene dayanarak dava açmak için yeterlidir.
Yukarda bahsettiğimiz fiillere maruz kalan eş diğer eşi açık veya örtülü bir şekilde affetmesi durumunda artık bu sebebe dayanarak boşanma davası açılması mümkün olmayacaktır.
Yine zinada olduğu gibi burdada hak düşürücü süreler aynıdır. Bu fiiller öğrenildikten sonra 6 ay içinde her haldede 5 yıl içinde bu sebeplere dayanarak boşanma davası açılmalıdır.

3. Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
Küçük düşürücü suçtan anlamamız gereken suçun karşılığı olan ceza değil toplumdaki anlayıştır. Örneğin hırsızlık, tecavüz, dolandırıcılık, hileli iflas gibi suçlar küçük düşürücü suç olarak değerlendirilir.
Haysiyetsiz hayat sürmeyede ayyaşlık, kumarbazlık, hayat kadını olarak çalışma örnek gösterilebiir
Ancak ne haysiyetsiz hayat sürmek nede küçük düşürücü suç işlemeyi ispatlamak boşanma davası açılabilmesi için yeterli değildir. Ayrıca bu fiiller diğer eşle yaşamayı çekilmez hale getirmelidir. Yani taraflar arasında sorun yoksa bu fiillerden dolayı boşanma davası açılamaz.
Haysiyetsiz hayat sürme ve küçük düşürücü suç işlemeye dayanarak açılcak boşanma davaları herhangi bir hak düşürücü süreye tabii değildir.

4. Terk
Eşlerden biri haklı bir sebep olmaksızın ortak konutu terk etmesi halinde diğer eşin boşanma davası açma hakkı doğar. Ancak bu boşanma hakkının terk nedeniyle doğabilmesi için haklı bir sebebin (örneğin askerlik görevi nedeniyle terk) olmaması gerekir. Ayrıca evi terkeden eşe evi terk ettikten 4 ay sonra ihtar gönderilmesi gerekir. Bu ihtarda 2 ay içinde geri dönmesi aksi halde boşanma davası açılacağı yazılır. İhtardan sonra 2 ay geçmesine rağmen eve dönmeyen eşe karşı terk nedenine bağlı boşanma davası açılabilir. Yani terk nedeniyle boşanma için ihtardan önce 4 ay ihtardan sonra ise 2 ay sonuç olarak terk fiilinden 6 ay geçmesi gerekmektedir.

5. Akıl hastalığı
Boşanma davasının sebeplerinden biri olan akıl hastalığının ne zaman başladığının önemi yoktur. Dava açıldığı esnada mevcut olması yeterlidir. Ancak önemle belirtmeliyiz ki akıl hastalığının iyileşmeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi gereklidir. Yani geçici akıl hastalıkları yüzünden akıl hastalığı sebebine dayanarak boşanma davası açılamaz.

6. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması
Evlilik birliğinin temelden sarsılması boşanma davasının genel nedenlerindendir. Bu nedenler sınırlı sayıda değildir. Bu nedenin kapsamına bir çok şey sokulabilir ki bunu yargıtay kararlarında bolca görmekteyiz. Yargıtay kararları ışığında evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenlerini sıralamak gerekirse ;
• Eşine iftira etmek
• Aile sırlarını açıklamak
• Eşi ailesi ile görüştürmemek
• Eşin ailesine hakaret etmek
• Başkasını sevdiğini söylemek
• Eşini sevmediğini söylemek
• Aşırı kıskançlık göstermek
• Bağımsız konut sağlamamak (Kayınvalide/kayınpederle birlikte oturulacak şekilde konut sağlanmasının, bağımsız konut kapsamında değerlendirilmediğine dikkat edilmelidir.)
• Cimri olmak (Cimriliğin, tutumlu olma sınırını aşması gerekmektedir.)
• Üvey çocuklara kötü davranmak
• Evi sık sık terk etmek (Çalışmamızda yer verdiğimiz terke dayalı boşanma davasıyla karşılaşmak istemeyen eşe karşı, bu sebebe dayanılarak boşanma davası açılabilecektir.)
• Eşin hastalığı ile ilgilenmemek
• Cinsel ilişki kuramamak
• Cinsel ilişkiden kaçınmak
• Zorla ters ilişki kurmak
• Eşin dövülmesine seyirci kalmak
• Ev eşyasına zarar vermek
• Sürekli alkol almak
• Haklı sebep olmaksızın yıkanmaktan kaçınmak
• Eşlerden birinin diğerinin cebinden para alması
• Fuhuş yapmaya zorlamak
• Ağız kokusu konusunda tedaviden kaçınmak
• Altını ıslatmak
• Eşin tedavisini yaptırmaktan kaçınmak
• Sürekli kavga etmek
• Kayınpeder veya kayınvalidenin, eşe kötü davranmasına engel olmamak
• Kadının mesleğini icra etmesine mani olmak
• Aşırı şekilde borçlanarak birçok icra takibine sebep olmak
• Eşi sosyal ortamlardan soyutlamak
• At yarışı oynamak ve ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşürmek

Tekrardan belirtmek gerekirki bu sebepler sınırlı sayıda değildir yani evlilik içinde geçen çoğu olumsuz davranışı, olayı bu nedenin içine sokabiliriz.

Anlaşmalı boşanma şartları nelerdir?

Anlaşmalı olarak boşanma yoluna gitmeyi tercih eden eşlerin evlendikleri tarihten itibaren 1 tam yıl geçmiş olması şarttır. Evlendikleri tarihten itibaren 1 tam yıl geçmeyen eşler anlaşmalı boşanma davası açamazlar ancak yukarda belirttiğimiz nedenlerle çekişmeli boşanma davası açabilirler.

Boşanma davasında çocuğun velayeti kime verilir?

Hakim, çocuğun velayetinin kime verileceğini tayin ederken çocuğun menfaatini göz önüne alarak karar verir. Yani çocuğun yaşı, ruhsal ve bedensel durumunu göz önünde tutar. Hakim boşanma davası esnasında geçici velayetin, boşanma davasının sonunda ise temelli velayet hakkının annede mi yoksa babada mı olcağına karar verir. Çocuğun yaşı küçükse velayet hakkının annede kalması daha büyük bir olasılıktır ancak çocuğun yaşı küçük olmasına rağmen velayet hakkının babaya verildiğide görülmüştür.

 

Eğer ki İstanbul’da boşanma avukatı arıyorsanız veya boşanma davası hakkında danışmak istediğiniz bir aile hukuku avukatı arıyorsanız anasayfamızdaki iletişim formundan bize mesajınızı iletebilirsiniz.  

 

Summary
Article Name
Boşanma Davası
Description
Boşanma davası anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak 2'ye ayırmak mümkündür.
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo