boşanma avukatları - Boşanma Davası Avukatları

Boşanma Davası Avukatları

Avukat, bir meslek dalını temsil eden kavramdır. Bu meslek kendi içerisinde bölümlere ayrılır. Medeni hukukun alt dallarından biri olan ve nedeni aile içi uyuşmazlıklar olup sonucunda boşanma; velayet, mal paylaşma gibi davalarla ilgilenen avukatlara halk arasında boşanma avukatı denilmektedir. Aynı zamanda aile avukatı da denilmektedir.

Boşanma kararı alan eşler için bu süreç oldukça zorlu bir süreçtir. Bu süreçte tarafların profesyonel hukuk yardımı alması gerekir. Onları bu zorlu süreçte yönlendirecek ve bilgileriyle aydınlatıp rahatlamaya yardımcı olacak olan kişi boşanma avukatıdır. Aile mahkemesinde işlenen bu boşanma davalarına bakan, davacı-davalı vekiline halk arasında boşanma avukatı ismi verildiğinden, o isimle bahsedeceğiz.

Davanın hazırlık sürecinde tarafların aile içinde yaşadığı problemleri avukat gözlemleyerek dinlemeli ve boşanmaları için sebep olarak gösterilebilecek konuları ele alıp hazırlığa başlar. Hukuk sistemimizde, boşanmak için gösterilecek bir sebep yoksa dava kabul edilmeyip kaldırılır. Sebepsiz yere açılan boşanma davaları reddedilir.

Boşanma Avukatının Dava Hazırlığı

Boşanma avukatı, olayları değerlendirip boşanma davasını açmak için nedenlerin yeterli olup olmadığına, dinlediği olayların yaşanıp yaşanmadığını araştırır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İhanet veya benzeri durumlarda,
  • Müvekkillerin akli dengesinin yerinde olup olmadığı,
  • Taraflardan birinin ahlaksız hayat yaşayıp yaşamadığı,
  • Taraflardan birinin; diğerine fiziksel veya psikolojik olarak zarar verip vermediği, onurunu kıracak davranışlarda bulunup bulunmadığı,
  • Eşlerden birinin birlikte yaşadığı evden haksız yere ayrılıp ayrılmadığı,
  • Evliliğin, eşlerden biri tarafından temelinin sarsılarak çekilmez hale getirme durumunda bulunmuş olup olması

Boşanmanın nedeni doğru tespit edilmelidir. Çünkü, hâkim o neden üstünde inceleme yapacaktır. Doğru ve geçerli bir bilgi doğru karar için yön verecektir. Bu nedenle boşanma sürecinde boşanma avukatına danışarak hazırlık süreci yürütülmelidir.

Boşanma avukatı taraflar arasındaki ilişkiyi düzeltmek için bir araya getirme girişiminde bulunabilir. Bu girişimi dava açılmadan önce veya sonrasında yapabilir. Bunu asla arabuluculuk olarak adlandıramayız. Arabulucular, mal paylaşımında anlaşma sağlanamaması durumunda, anlaşmaya yönelik girişimlerde bulunması için başvurulan kişilerdir. Boşanma avukatları müvekkilinin tarafını tutmakla ve onun haklarına sahip çıkmakla sorumludur. Davacı ve davalı taraflar, avukatları ile iletişime geçerek, arabulucuyla bir görüşme sağlayıp mal paylaşımında uzlaşmaya yönelik konuşurlar. Boşanma davası, asla arabuluculuk kurumuyla sonlandırılmaz.

Boşanma Davasının Açılma Süreci

Boşanma sebepleri belirlendikten sonra dilekçe hazırlanır ve tarafların boşanma dışında talepleri varsa, istekte bulunan kişiye bazı sorular yöneltilerek taleplerin netleşmesini sağlar:

  • Müvekkil, çocuğun velayeti için talepte bulunmuş mu?
  • Nafaka istiyor mu?
  • Mal paylaşma konusunda istekte bulunmuş mu?
  • Maddi, manevi tazminat isteği var mı?

Müvekkilden detaylı bilgiler alındıktan, boşanmanın sebebi ve karşılığında istenilen talepler belirlendikten sonra davanın hukuki yönden araştırması yapılır ve dilekçeye aktarılır. Boşanma avukatı, müvekkilinin taleplerinin sonucunu kazanmasına elverişli durumda olduğunu belirledikten sonra dosyayı hazırlamaya başlar. Dava dosyasında yeterli delil ve iddiaları güçlendirecek nitelikte bilgiler olmalıdır. Yazılı şekilde hazırlanan deliller, avukatın bu delillere ulaşabilme durumu varsa o yazılı metin mutlaka dava dosyasında yer almalıdır. Eğer delillere ulaşılamıyorsa, dava dilekçesinde delillerin bulunmasına yönelik istekte bulunur. Eğer deliller tanıkların beyanıyla aktarılacaksa tanıkların, isim-soy isim ve adres bilgileri dava dosyasına eklenerek mahkemeye sunulmak üzere hazırlanır. Dosya hazırlama işlemleri tamamlandıktan sonra, dava harç ve giderleri adliyede bulunan vezneye yatırılır ve dosyanın teslimi yapılır. Dava açma aşaması tamamlanmıştır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukatın Rolü

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin aralarında anlaşarak hazırladığı boşanma protokolü, tarafların boşanma sonucunda elde edeceği hak ve yükümlülükleri, boşanma sonrasında bile ortaya çıkabilecek sorunlarda başvurulabilecek belgedir. Bu belgeyi boşanma avukatının hazırlaması hak kaybı yaşamayı önleyecektir.

Boşanma Davasının Süresi

Ülkemizde çekişmeye dayalı davalar yaklaşık olarak 1-2 yıl sürebilmektedir. Davaya hazırlanma aşaması, dava sürecinin uzunluğuna etki eder. Deliller yeterli bir şekilde sunulmuş ve ispatlanmışsa bu süreç kısa sürebilir.

Hâkim, taraflardan istediği belgelerin gönderilmesi için ilgili kuruma yazar. Bu yazıya müzekkere ismi verilir. Bu müzekkereler posta ile veya elden, boşanma avukatının müracaatıyla ilgili kuruma ulaştırılır. Müzekkerenin gönderildiği kurumlar (polis, sgk vs. ) istenileni derhal yapmak zorundadır.

 

Summary
Boşanma Davası Avukatları
Article Name
Boşanma Davası Avukatları
Description
Boşanma davası avukatları, boşanma davası açan, boşanma davasını takip eden avukattır.
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo