Borca İtiraz Dilekçesi

Borca İtiraz Nasıl Yapılır?

Genel haciz yoluyla yapılan takiplere itiraz, tebliğ alındıktan sonra 7 gün içinde ilgili icra dairesine yapılmalıdır. Borca itiraz edildiğinde alacaklı, itirazın kaldırılması veya itirazın iptali davası açmalıdır. Genel haciz yolunda yapılan borca itiraz takibi kendiliğinden durdurur.

Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

İSTANBUL 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE,

Dosya No                                 : 2018/….

Borca İtiraz Eden                   : İsminiz ve Soyisminiz

Karşı Taraf                               : Borçlunun İsmi ve Soyismi

Dilekçe Konusu                       : Borca itirazlarımızdır.

İtiraz Nedenleri                       :

 

  1. Yukarıda dosya numarası yazılı takipte ödeme emrini 01.02.2018 günü tebellüğ etmiş bulunuyoruz.
  2. Takip konusu borç değişik tarihlerde alacaklıya ödenmiştir. En son ödeme banka yoluyla yapılmıştır. Bu ödemelerle ilgili dekont ilişiktedir.
  3. Takip konusu borç aynı zamanda zamanaşımına uğramıştır. Bu yönden de takibe itiraz ediyoruz.

 

Sonuç                                           : Borcun ödenmiş olması ve borcun zamanaşımına uğramış olması nedeniyle  borca itirazlarımızı saygıyla sunarız.

 

Eki : dekont