boşanma avukatı istanbul - Bakırköy Boşanma Avukatı

Bakırköy Boşanma Avukatı

Boşanma avukatları avukatlık mesleğine hak kazanıp, branş olarakta bu alana yönelmiş kişilerdir. Boşanma avukatları, boşanma davalarına bakmaktadırlar.

İyi Bir Boşanma Avukatının Önemi Nedir?

Boşanma avukatlarının baktığı davalar şu şekilde sıralanmaktadır.

 • Anlaşmalı boşanma davaları,
 • evliliğin iptali davaları,
 • nafaka davaları,
 • velayet davaları,
 • çekişmeli davalar.

İyi bir avukat bu konularda uzmanlaşmış avukatlardır. Bu davalar müvekkiller açısından en az zarara indirgenmek istenir. Bu durumlarda en önemli kriter avukatın daha önceki davalarında elde ettiği başarılardır. Anlaşmalı boşanma davalarında her iki tarafında haklarının korunması açısından her iki tarafında onayı ile boşanma protokolü hazırlanır. Bu protokoller sayesinde her iki tarafta anlaşmalı bir şekilde tek celsede boşanabilmektedirler. Boşanma protokolü bir diğer adıyla evlilik sözleşmesidir. Her iki tarafında ileride doğabilecek sorunları öngördüğü ve erken önlem almak amacı ile oluşturulmaktadır. Bakırköy İstanbul Avukatları boşanma davalarında sıkı kurallara uyulması gerektiğinden en ufak hatalarda davanın gidişatı değişebilmektedir.

Boşanma Davalarının Türleri ve Avukatın Önemi

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları her iki tarafında rızası olduğundan en kolay boşanma davalarıdır. Ancak çekişmeli olarak açılan boşanma davası uzun soluklu davalardan birisidir. Çünkü boşanma davası uzlaşmaya varılana kadar çekişmeli devam etmektedirler. Anlaşma sağlanana kadar gerek avukatlar gerek müvekkiller dava süresince anlaşmaya varılmaktadır. Bu davalarda avukatın rolü oldukça fazladır. Avukatın bilgisi ve tecrübesi ile daha uzun sürecek davalar daha kısa sürebilmektedir.

Boşanma Davası İçin İlk Neler Yapılmalıdır?

Boşanma davası birlikte olan çiftin evliliklerini resmi olarak sonlandırmak için başvurduğu davadır. İlk olarak boşanma dilekçesi oluşturmaları gerekmektedir. Boşanma dilekçesi boşanma davasının ilk adımı olduğu için özenle hazırlanmalıdır. Bu dilekçe de boşanma sebebi, istekler açıkça belirtilmelidir. Eğer anlaşmalı boşanma davası açılacak ise bu protokol avukat tarafından iki tarafı da bağlayıcı niteliktedir. Davanın daha nitelikli olabilmesi için tanık göstermekte dava için gerekli unsurlardandır. Tanıktan sonra delil listesi de gerek duyuluyorsa yine sunulmalıdır. Telefon kayıtları, taciz mesajları gibi unsurlar varsa savcılık kararı ile mahkemeye delil olarak sunulabilmektedir.

Boşanma Davalarında Nafakanın Önemi Nedir?

Nafaka boşanma sonrasında zorluk çeken taraf için her ay ödenilmesi zorunlu kılınmış para olarak bilinmektedir. Bu davalarda üç farklı nafaka türü vardır. Bunlardan ilki İştirak nafakasıdır. Bu nafaka çocuk bakım nafakası olarak bilinmektedir. Nafakanın bir diğer örneği ise yoksulluk nafakasıdır. Bu nafakadan yararlanabilmek için eşinizden daha az kusura sahip olmalısınız. En sonuncusu tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası boşanma süresinde refah düzeyinin düşeceği yani yoksulluk durumuna geleceğini düşünerek tedbir nafakası davası açabilirler. Bu nafaka boşanma davası sonuçlanıncaya kadar ödenmektedir. Genellikle boşanma süresindeki kadınların talep ettiği nafaka türüdür. Çalışmama durumunda olan kadın eşinden ayrılma süresinde zorluğa düşecekse talep etme hakkına sahiptir.

Velayet Davalarının Önemi Nedir?

Velayet davaları evliliklerini sonlandırmak isteyen bireylerin çocukları üzerindeki hakkıdır. Bu davalarda avukat seçiminin önemi çok büyüktür. Velayeti kimin alacağı çocuğun hangi ortamda daha iyi yetişeceğine bağlıdır. Maddi ihtiyaçları kadar çocuğun manevi ihtiyaçları da göz önünde tutulmaktadır. Velayet davalarında hâkimi ikna etmek için savunma dilekçesinin oldukça özenle yazılmış olması gerekmektedir.

Boşanma davalarında avukat öncelikle müvekkili ile iletişimini güçlü tutmalıdır. Bu iletişim, oluşacak vekâlet davalarında da nafakalarında da müvekkili için en iyi şartları sağlayacaktı, müvekkilini mağdur etmeyecektir. Bu yüzden boşanma avukatları beklentileri en yüksek düzeyde elde etmelidir.

İyi Bir Boşanma Avukatı Nasıl Olunur?

 • Her zaman güncellenen medeni kanunları bilmeli ve takip etmelisiniz.
 • Prosedürlere hakim olmalısınız.
 • Deneyimli olmalısınız. Deneyimleriniz sizi daha çok istenilen avukat haline getirir.
 • Gerekli belgeleri kısa sürede toplayabilmelisiniz.
 • Diksiyonunuzun düzgün olması gerekmektedir. Hakim karşısında soğukkanlılıkla görevini yerine getirmelidir.
 • Karşı tarafın avukatıyla yapacağı görüşmelerde gizlilik ilkesine sağdık kalmalıdır.
 • Müvekkili için en doğru kararları verir ve gerçekleştirmeye çalışmalısınız.
 • Ücrette adil davranmalısınız.

Eğer avukatlık mesleğini seçtiyseniz mesleği hakkıyla yerine getirebilmek için hasta doktor ilişkisi gibi avukat müvekkil ilişkisini sağlamalısınız ve müvekkiline güven vermelisiniz. Bilginiz ve tecrübeleriniz ile başarı elde edebilirsiniz.