Ayrılık Kararı

Boşanma davasında kanunda sayılan boşanma nedenlerinden herhangi biri sabit olunca hakim ya boşanmaya yada ayrılığa hükmetmek zorundadır. Davacı olan eş yalnızca ayrılığa karar verilmesini talep etmişse hakim ayrılığa karar verebilir, boşanma kararı veremez. Ancak unutulmamalıdır ki davacı eş boşanma talepli dava açmışsa hakim ayrı­lığada karar verebilir.

Boşanma davası ile ayrılık davasının hukuki anlamda meydana gelen sonuçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu yüzden hakim boşanma talepli davada ayrılık kararına karar verirken, eşlerin kusur durumlarını, barışma gibi ihtimalleri olup olmadığını değerlendirip takdir etcektir. Hakim bu kararı verirken psikolog ve sosyal çalışmacı gibi uzman kişilerden görüş alabilir.

Daha önce verilmiş mevcut bir ayrılık kararı varsa ve buna rağmen eşler bir araya gelemediğinden dolayı açılan boşanma davalarında hakim tekrardan yani ikinci kere ayrılık kararı veremez. Aile mahkemesi hakimleri uygulamada barışma ihtimalinin ciddi olarak varlığı halinde boşanma kararı yerine ayrılık kararı vermektedirler.  Ayrılık kararı konusunda detaylı bilgi için boşanma avukatı ile görüşün.

Ayrılık Kararının Koşulları

Boşanma sebeplerinden birinin mevcut olduğu durumlarda, hakim eşlerin birbirleriyle barışma ihtimalini görürse boşanma kararı yerine ayrılık kararı verebilir. Ayrılık süresi uzatılamayacağını ve hakimin bu süre sonunda birdaha ayrılık kararı veremeyeceği unutulmamalıdır.

Ayrılığın süresini belirlemek hakimin takdirindedir. Hakim 1 ile 3 yıl arasında ayrılığa karar verebilir, bu sürelerin dışına çıkamaz. Bu ayrılık süresi mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren başlamaktadır.

Ayrılık süresi esnasında eşler yeniden biraraya gelip evliliklerini devam ettirebilirler bu durumda hakim artık ayrılık süresinin sonunda boşanma kararı veremez.  Ancak eşler ayrılık süresinin sonunda da bir araya gelip evliliklerini tekrardan kuramadılarsa, ayrılık kararı kendiliğinden son bulur her iki eşten herhangi biri bu durumda boşanma davası açabilir.

Ayrılık karar verilmesinden sonra eşler ayrı yaşama hakkına sahip olmalarına rağmen eşlerin evlilikleri hukuken devam etmektedir. Kadın kocasının soyadını taşımaya devam eder. Eşlerin hala mevcut evlilikleri olduğundan başka biriyle evlenemezler. Eşlerin çocuklara ve ortak giderlere katkı sorumluluğu devam eder. Hakim eşlerin ortak çocuklarının ayrılık süresinde kimlerin yanında kalacağını tayin eder, ve çocuğu vermediği diğer eşin ne kadar tedbir nafakası vereceğine hükmeder. Unutulmamalıdır ki eşlerin çocuklar üzerindeki velayet hakkı ayrılık süresince devam etmektedir. Ayrılık süresi içinde meydana gelmiş yani doğmuş çocukların babası, eşin kocasıdır. Ayrılık süresinde diğer eşin ölmesi durumunda, eş diğer eşin mirasçısı konumundadır. Ayrılık kararı ile hakim eşlerin ekonomik durumlarını göz önünde tutup katkı miktarlarıda belirler.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Ayrılık Kararı
Author Rating
41star1star1star1stargray