avukatlık bürosu - Avukatlık Bürosu

Avukatlık Bürosu

Avukatlık bürosundan bahsetmeden önce avukat kavramını açıklayalım. Kişilere haklarını arama, hukuksal ve yasal işlemler konusunda danışmanlık yapan; devletin organları veya özel kuruluşların karşısında müvekkilinin hakkını savunan, bu görevi yasaların oluşturduğu düzen sayesinde üstlenen ve bunu kendine meslek edinen kişiye avukat denir. Başka bir tanımla; kişi veya kurumların, aralarında geçen anlaşmazlık gibi durumları mahkemede yasalara uygun bir şekilde, kısa zamanda ve güven çerçevesi içerisinde gerçekleştirme görevini alan ve adaletin gerçekleşmesi yolunda hâkim ve yargıçlara yardımcı olan kişiye denir.

Avukatlık bürosundan bahsedecek olursak, şöyle söyleyebiliriz. Hukuk bürosu olarak da adlandırılan avukatlık büroları/ofisleri, bir yandan davacı veya davalı taraf için danışmanlık yaparken, diğer yandan ise icra işlemleri ve davaların takibi işlemlerini yürütür. Avukatların, mesleğinin gerektirdiği faaliyetlerini gerçekleştirdiği alana da avukatlık bürosu veya avukatlık ofisi demekteyiz. Faaliyet gösterdiği alandaki konuların sınırlaması yoktur. Fakat temel hukuk alanlarına sadece avukatlar değil tüm hukuk büroları bakmaktadırlar.

Görevleri Nelerdir?

  • Hukuksal ve yasal konular ile ilgili yorumda bulunmak,
  • Mahkemelerde ve devletin diğer yargı organlarının karşısında müvekkillerinin sahip olduğu hakları korumak ve dava etmek,
  • Davayla ilgili adli işlerin belge ve dosyaları hazırlamak ve bu davaların adli sürecini takip etmek,
  • Sorumluluğunu üzerine aldığı davanın kısa veya uzun zaman içinde sürse de, görevini sonuna kadar usulüne uygun biçimde yapmakla yükümlüdür.

Avukatlık Büroları Nasıl Çalışır?

Bu bürolarda çalışmak için avukatlık sıfatına sahip olmak yeterlidir. Yani uyruğunun Türk olması veya yabancı ülkenin vatandaşı olması mesleğini icra etmesinde bir farklılık göstermemektedir. Her avukatlık büroları mesleğinin etik kurallarına uygun biçimde çalışmalıdır. Bu kuralları şöyle söyleyebiliriz: Avrupa Birliği Meslek Etik Kuralları, Avukatlık havana kuralları, Türkiye Barolar Birliği Meslek Etik Kurallarının gerekçesiyle işini yapmalıdır.

Avukatlık büroları faaliyetlerini yerine getirirken mesleğinin ilkelerini titiz bir şekilde yerine getirmelidir. Avukatlık bürolarının dikkatli olarak uygulamak zorunda olduğu ilkelere Avukatlık Meslek Etik İlkeleri denmektedir. Bu ilkelerden bazı önemli nitelikte olanları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Avukatlık Bürosu Ve Şeffaflık
  • Avukatlık Bürosu Ve Avukatların Sır Saklama Görevi
  • Avukatlık Büroları Ve Avukatın Bağımsız Olması
  • Avukatlık Bürosu Ve Zıt Menfaatleri Savunma Yasağı

Avukatlık bürosu ve şeffaflık ilkesi, avukatların müvekkillerine objektif yaklaşmasını ve bu anlamda tarafsız davranmalarını gerektirmektedir. Buna bağlı olarak davalar daha başarılı bir şekilde çözümlenebilmektedir. Aynı zamanda avukatların meslek etiği konusunda da, dikkatli davranması mesleklerini tam anlamıyla yerine getirmelerinde yardımcı olmaktadır. Bu sayede hem başarılı hem de güvenilir çalışmalar ortaya konulmaktadır. Bu durumda dava dosyası yürüten avukatların özellikle yer aldıkları süreç içerisinde, hak ve etik anlamındaki detayları da göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu nedenle dava sürecinin olumsuz yanları engellenecek ve doğru bir şekilde meslek icrası yapılacaktır. Avukatın sır saklama görevi de, davanın değerini artırmakta ve bu anlamda sürecin verimli geçmesini sağlamaktadır. Avukatların müvekkillerinin özel hayatlarını ve dava içeriklerini bilmesi de, sır saklama görevi kapsamında değerlendirilmektedir. Bu duruma bağlı kalan ve müvekkillerinin özel durumlarını saklayan avukatlar, meslek etiği konusunda da görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Buna bağlı olarak tarafsız ve doğru görüşmeler yapılmakta ve dava sürecinin olumlu sonuçlanması da sağlanmaktadır. Ayrıca avukatın bağımsızlığı ilkesi de bu anlamda devreye girmektedir. Herhangi bir kuruluş ve yapılanmaya bağlı olmaması gereken avukatlar, daha net ve objektif kararların alınmasında bir alt yapı oluşturmaktadır. Bu sayede davanın güvenilirliği ve başarısı konusunda da büyük bir adım atılmış olacaktır. Aynı zamanda avukatların zıt menfaatleri savunma yasağıyla birlikte, bağımsızlık ilkesi de korunmaktadır. Bununla birlikte dava ve süreç zenginlemektedir. İlkelerin birbirini kapsaması ve içerik anlamında birbirlerini destekleyici olması da, avukatların mesleklerine olan hassasiyeti artırmaktadır. Buna bağlı olarak avukatlık mesleğinde, kaliteli ve donanımlı bireyler yer almaktadır.

Avukatlık Büroları Hangi Alanlarda Hizmet Verir?

Avukatlık büroları, dava süreçlerinde müvekkillerine destek olmak üzere avukat temini konusunda yardımcı olmaktadır. Buna bağlı olarak dava sürecine giren bireyler, avukat bürolarından yardım alabilmekte ve bu süreçte başarılı avukatlara ulaşabilmektedir. Bu sayede müvekkillere destek olunmakta ev dava sürecinin hızlı sonuçlanması sağlanmaktadır. Aynı zamanda dava sürecinde yer alanlar, avukatlık bürolarında bu süreçle ilgilenen başarılı avukatlara ulaşabilmektedir.