avukat ariyorum - Avukat Arıyorum

Avukat Arıyorum

Avukatlık her dönemin önemli mesleklerinden birisidir. İnsan devletin en küçük yapı birimidir ve en temel ihtiyaçlarından birisi de korunma ihtiyacıdır. Devlete bağlı bir hayat yaşarken kendimizi savunma ve haklarımız da sahip çıkma özgürlüğümüz vardır. Başkasının özgürlüğünün başladığı yerde bizim özgülüğümüz biter cümlesini nerdeyse hepimiz duymuşuzdur. Özgürlüğümüzün ve haklarımızın korunması açısından avukatlık mesleği oldukça ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir. Temel haklarımız ve sorumluluklarımızı hukuki yollardan halledebilmemiz için avukat kesin bir şarttır. Avukatlık baroları her davaya bakabilme yetkisine sahiptir.

Avukat nedir ne iş yapar?

Avukatlık kişi ile kurumlar arasındaki köprüdür. Avukatın görevleri şu şekildedir. Haksızlığa uğradığını ya da haklarının kısıtlandığını düşünen birey avukata başvurur. Avukat anayasaya bağlı hukuki yollarla müvekkillerinin kişisel çıkarlarını zarara uğratmadan korumak ve savunmakla görevlidir. Avukat müvekkilini dinler ve ona yardımcı olmak için hukuki yolları arar. Onun adına açılmış davaları takip eder ve onun yararına olabileceğini düşündüğü davayı açar ve bu durumda müvekkilinin yanında olur. Çıkar çatışmasını göz önünde bulundurmadan, her vatandaşın haklarını korumalı, tüm hukuki haklara saygı göstermelidir.

Avukat olmak için bazı özelliklere sahip olmanız gerekmektedir.

-Sözel yeteneğiniz güçlü olmalıdır. Diksiyonunuzu doğru kullanabilmeli sizin haklarınızı koruma altına alırken dilin işlevlerinden ciddi oranda yararlanmalıdır. Sözel yeteneği güçlü avukatlar savunma esnasında daha düzgün kelimeler seçer ve ikna kabiliyeti daha yüksek olur.

– Olaylar ile kişi arasında ki bağlantıyı anlamalı, hukuksal yoldan analizini yapabilmelidir.

– Sorumluluk sahibi olmalısınız. Bazı davalar tek celse de sonuçlanmayabilir. Uzun bir hukuki süreçten geçen davalarda avukatın üzerine daha çok sorumluluk yüklenir. Bu durumlarda sorumluluk sahibi avukatlar daha başarılı olacaktır.

-Sabırlı, azimli ve her zaman yeni bir bilgiye sahip olmalısınız. Dünya her gün yeni bir olaya tanıklık etmektedir. Her olay bir sonuç doğurur bu da yeni bilgiler ortaya çıkarmaktadır. Yeni bilgiye kapalı bir avukat mesleğini icra ederken sağlıksız yollara başvurabilir veya bilgi eksikliğinden müvekkili ile güven problemi yaşayabilir.

Avukatların ilkeleri vardır ve ilkelerine bağlı kalmalıdır. Bu ilkeler;

*Bağımsızlık ilkesi: Özgürce müvekkilinin haklarını koruyabilmelidir.

*Gizlilik ilkesi: Müvekkilinin özel bilgilerini 3. Şahıslara söylememesi gerektiği de avukatlığın önemli ilkelerinden birisidir. Ayrıca karşı tarafın avukatıyla yaptığı görüşmeleri de gizlilik ilkesine bağlı kalarak edindiği bilgileri korumalıdır.

*Çıkar çatışmalarının önlenmesi ilkesi: Kendi çıkarları veya toplumun çıkarları ile ters düşmüş müvekkillerin de kişisel hakları vardır. Her ne olursa olsun korunma temel ihtiyaçtır ve müvekkilleri savunmak da avukatın ilkelerinden birisidir.

*Sadakat ilkesi: Mesleğine olan sadakati, avukata olan güveni arttırır. Yani özel hayatında bile mesleğinin ağırlığını zedelemeyecek hareketlerde bulunmalıdır. Mesleğine, davasına ve müvekkiline sadakati tam olmalıdır.

-Ücretlendirme de adil olmalısınız.

– Diğer meslektaşlarına saygılı olmalısınız.

Avukatların iletişim halinde olduğu diğer meslek grupları da şunlardır;

Avukat genelde hukuk bürolarında çalışmakla birlikte müvekkilinin davasına göre değişiklik gösterse de polis, hâkim savcı, idari personeller gibi meslek gruplarıyla iletişim halindedir.

 

 

Avukatlık eğitimi

Avukatlık mesleğini icra etmek istiyorsanız ciddi bir eğitim almanız gerekmektedir. Eşit Ağılık (TM) ile yerleşeceğiniz 4 yıllık hukuk fakültesi mezunu olmalı ve bir yıl avukat yanında staj yapmalısınız. Bu stajın size mesleki yeterlilik sağlayabilmesi için staj yaptığınız avukatın bilgilerinden ve tecrübelerinden yararlanmalısınız. Daha sonra sözlü sınava girilir. Avukatlığa geçtikten sonra uzmanlaşmak istediği branş tercihi avukata kalmıştır. Avukatlığın da birçok branşı vardır bunlardan bazıları;

  • Boşanma hukuku
  • Fikir ve sanat eserleri hukuku
  • Ticaret hukuku
  • İhale hukuku
  • Vergi hukuku
  • Vatandaşlık hukuku
  • Sosyal güvenlik hukuku
  • Sigorta hukuku

Gibi sıralanabilir.

 

Avukatın da bir takım yetkileri vardır.

-Dosya evrakını tetkik etme yetkisi

– Hazır bulunma yetkisi

– Yazışma ve görüşme yetkisi

– Soru sorma yetkisi

-Tebligat yapma yetkisi

-İddia ve savunma hakkı

-Uzlaştırma yetkisi

 

Siz de eğer haksızlığa uğradığınızı düşünüp hakkınızı aramak için avukat istiyorsanız ilkelerine bağlı, ücrette adil avukatlar tercih etmelisiniz. Genel de avukat arayan müvekkiller bazı şeylere dikkat etmektedirler. Fiyatın bütçeye uygunluğuna ve tecrübesine bağlıdır. Bazı vekâlet davalarında avukata vekâlet verilmesinden dolayı, güven veren avukatlar tercih edilmektedir.