avukat - Avukat

Avukat

Avukat Nedir?

 

Avukatlık mesleğinin tarihçesi Eski Yunan ve Roma imparatorluğuna kadar dayanır. Eski Roma’da avukatlık mesleği bir onur mesleğiydi, sadece hür erkekler avukat olabiliyorlardı. Ayrıca ahlaka aykırı işlerle uğraşanlar, ana-babalarına saygısızlık yaptığı için cezalandırılanlar ve miras ile kendilerine geçen serveti lüks içinde tüketip bitirenler avukat olamazlardı.

Günümüz Türk Hukukunda ve diğer modern hukuklarda avukat olabilme şartları eski Roma ile paralellik göstermektedir. Türk Hukukuna baktığımızda avukat olabilmek için müflis olmama şartı ve yüz kızartıcı suç işlememiş olma gibi şartlar eski Roma hukukunda da aynı olduğu görülecektir.

Avukat kelimesi Türkçe’ye ve diğer dillere Eski Yunanca’da kullanılan anlamı üstün ayrıcalıklı ve güzel konuşan ‘AdvoCatus’ sözcüğünden geçmiştir. Türk Dil Kurumunun tanımıyla ; Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının haklarını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimsedir.

Avukatlık Kanunu mesleğin amacını avukatlık kanununun 2.maddesinde düzenlemiştir.

 

Türkiye’de avukat olabilme şartları ;

 

Avukatlık Kanununda sayılmıştır. Avukatlık kanununa göre avukat olabilmek için ;

  • Türk vatandaşı kimliğine sahip olmak

 

  • Türkiye’de bulunan hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı ülke hukuk fakültelerinin birinden mezun olup denklik için gereken dersleri tamamlamak

 

  • 6 ayı adliye 6 ayı da en az 5 yıllık avukatlık deneyimine sahip avukat yanında yapılan staj olmak üzere toplamda 1 yıllık stajı tamamlamak

 

  • Kayıtlı olmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunmak

 

  • Avukatlığa engel durumlara sahip olmamak ve yine kanunda sayılan avukatlığa engel suçlardan birini işlememiş olmak

 

Avukatlık kanunun aradığı bu şartları taşıyan herkes Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde avukatlık yapabilir. Türkiye’de bulunan hukuk fakültelerinde hukuk eğitimi 4 yıllık bir süreçte tamamlanır. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan adli hakimlik sınavına girip hâkim veya savcı olmaya hak kazanabilirler.

Bu 4 yıllık eğitim sürecinde temel dersler olan Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhâkemesi Hukuku, Devletler Hukuku, İş Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku, İcra İflas Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, İdare Hukuku gibi hukuk derslerinde öğrenciler eğitim görürler.

Anayasa Hukuku

 

Anayasa Hukuku dersinde anayasa kavramı, anayasacılık hareketleri, kurucu iktidar, anayasa yargısı, devlet, devlet şekilleri, temel hak ve özgürlükler, hükümet sistemleri gibi içerikler incelenir.

 

Medeni Hukuk

 

Medeni Hukuk dersinde kişiler hukuku ve aile hukuku incelenir. Bu dersi başarıyla tamamlayanlar meslek hayatına başladıklarında boşanma avukatı ve miras avukatı olarak hukuki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin vekili olarak  avukatlık görevi icra edebilirler.

Roma Hukuku

 

Roma Hukuku dersinde modern hukukun oluşumunu sağlayan eski Roma İmparatorluğu hukuku incelenir.

 

Borçlar Hukuku

 

Borçlar Hukuku dersinde hukuki işlemlerden doğan borçlar ve bu hukuki borçların başlama ve sona erme şekilleri incelenir.

 

Ceza Hukuku

 

Ceza Hukuku dersinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun suç saydığı fiiller ve bu fiillerin yaptırımları incelenir. Bu dersi başarıyla tamamlayanlar meslek hayatına başladıklarında ceza hukuku avukatı olarak görev yapabilirler.

Ceza Muhâkemesi Hukuku

 

Ceza Muhâkemesi Hukuku dersinde ceza yargısı ve ceza yargısının nasıl yapılması gerektiği ve tarafların yargılamadaki rolü incelenir. Bu dersi başarıyla tamamlayanlar meslek hayatlarında ceza avukatı olarak görev yapabilirler.

 

Devletler Hukuku

 

Devletler Hukuku dersinde devletlerarası anlaşmalar ve devletlerin hukuki kişiliği incelenir.

 

İş Hukuku

 

İş Hukuku dersinde işçinin ve işverenin hakları ve bu hakların sağladığı yükümlülükler incelenir. Bu dersi başarıyla tamamlayanlar meslek hayatlarında iş hukuku avukatı, iş avukatı olarak hukuki uyuşmazlıklarda taraf vekili olarak görev yapabilirler.

 

Medeni Usul Hukuku

 

Medeni Usul Hukuku dersinde adli yargının işleyişi ve adli yargının nasıl işlediği, davanın nasıl açılacağı yetkili ve görevli mahkemenin hangi mahkemeler olduğu dava şartları ve yargılamada ispat için kullanılabilecek deliller incelenir.

 

Ticaret Hukuku

 

Ticaret Hukuku dersinde ticari işletme ve ticari ortaklıklar incelenir. Ticaret hukuku dersini başarıyla tamamlayanlar meslek hayatlarında ticaret avukatı olarak ticari uyuşmazlıklarda taraf vekili olarak görev yapabilirler.

 

Vergi Hukuku

 

Vergi Hukuku dersinde devletin egemenliğinden kaynaklanan vergi yükümlülüğü incelenir. Vergi hukuku dersini başarıyla tamamlayanlar meslek hayatlarında uyuşmazlıklarda vergi hukuku avukatı olarak vekil olabilirler.

İcra İflas Hukuku

 

İcra İflas Hukuku dersinde icra takibi nasıl yapılacağı iflas davası incelenir. İcra İflas hukuku dersini başarıyla tamamlayanlar meslek hayatlarında icra avukatı olarak görev yapabilirler.

Miras Hukuku

 

Miras Hukuku dersinde ölüme bağlı tasarruflar mirasın kazanılması ve reddi miras paylaşımı ve mirasta denkleştirme incelenir. Miras hukuku avukatı tenkis davası tasarrufun iptali davası gibi davalarda taraf vekili olarak görev alabilirler.

 

Eşya Hukuku

 

Eşya Hukuku dersinde ayni hak kavramı zilyetlik tapu sicili gibi kavramlar incelenir.

 

İdare Hukuku

 

İdare Hukuku dersinde tam yargı davası iptal davası incelenir. Bu dersi başarıyla tamamlayanlar meslek hayatlarında idare hukuku avukatı olarak görev yapabilirler.

 

Aydar Hukuk alanında uzmanlaşmış ve uzun yıllar deneyim sahibi olan ceza avukatı, icra avukatı, boşanma avukatı, ticaret avukatı, miras avukatı ile sizlere hizmet vermektedir. İstanbul avukat ihtiyacınızda her zaman bir telefon uzağındayız.

 

 

 

Summary
Avukat
Article Name
Avukat
Description
Alanında uzman deneyimli avukat kadrosuyla hizmet veren Aydar Hukuk, avukat terimini sizler için açıklıyor.
Author
Publisher Name
Aydar Hukuk
Publisher Logo