Avukat

Avukatlık kişilerin, birbiriyle ve devlet ile ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların hukuki yöntemler sayesinde çözümünde bilgisine, başvurulan özellikle mahkemlerde haklarını savunan kişilere denir.

 
Başlıca görevlerini listeleyecek olursak;

1)Avukatlar davayı kabul etmeden önce müvekkilini dinler, yararlı olacağına inanırsa davayı üstlenir.
2)Davayla iligli yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarında inceleme yapar.
3)Dava ile oldukça kapsamlı bir araştırma ve inceleme yapar.
4)Sonuncu ve en önemlisi, dava ile ilgi savunma metni hazırlayıp, müvekkilini savunur. Bunun için mahkame sırasında konuşma yapar.
Boşanma Avukatı Nedir, Görevleri Nelerdir?
Boşanma avukatı, mesleğin bir alt dalı olan ailen hukuk uyuşmazlıklarıyla ilgilenir. Aile uyuşmazlıklarını şu başlıklara ayırabiliriz. Nafaka, velayet, mal paylaşımı vb gibi. Davalara bakan avukatlara halk arasında verilen genel addır Boşanma avukatları ifadesi yerine Aile hukuku avukatı ifadesinin de kullananlar çoğunluktadır.
Türkiye de boşanma avukatı adında ayrı bir mesleki alt dal yoktur fakat halk arasında, aile mahkemesinde görülen dava eden yahut davacı olanın yanında olan vekillere verilen genel ad bu şekilde olduğu için bizde bu kavramı kullanırız.

Boşanma avukatının görevlerine gelecek olursak;

1)Eşlerden biri diğerinin hayatına kast edip edmediğini, kötü muamelede bulunup bulunmadığını araştırıp davalıyı yahut davacıyı savunurlar. (M.K. md.162)
2)Eşlerden herhangi birinin rencide edici bir hayat sürüp sürmediği hususunda davalı ya da davacıyı savunurlar.(M.K. md.163)
3)Karının yahut kocanın, haksız bir şekilde evi terk edip etmediği konusunda davalı ya da davacıyı savunurlar. (M.K. md.164)
4)Evli çiftin içlerinden birinin akli durumunun yeterliliği husunda davalıyı ya da davacıyı savunurlar. (M.K. md.165)
5)Evli çiftten birinin yüz kızartıcı, küçük düşürücü bir suç işleyip, işlemediği hususunda davalı ya da davacıyı savunurlar. (M.K. md. 163)
Boşanma tespiti oldukça önemlidir çünkü hakim davacı olan kişinin, davasını sebebe göre inceleyecektir. Bu yüzden dava boyunca avukat yardımı ile yürümesi oldukça önemlidir.

İcra Avukatı Kime Denir?

İcra avukatları, borcu zamanında ödemeyen, borçluya karşı, alacaklının talebi üzerine açılır. Bu davanın genel amacı borcun devlet zoruyla yerine getirilmesidir. Bu alanda, icra hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlarada, icra avukatı denir.

İş Hukuk Avukatı Nedir, Görevleri Nelerdir?

İş hukuku ile ilgilen avukat sayısı 2016 verilerine göre toplam 12 milyon 621’dir. Bu rakamın çokluğu gözünüzü korkutmasın çünkü bu alt dal için hala fazlasıyla talep vardır. İş veren ve işçi arasında ki iş ilişkisinden doğan kanunsuzlukları, uyuşmazlıkları inceleyen hukuk dalıdır. Bu tarz uyuşmazlıkları durumunda, işçinin yanında yer alan avukataişçi avukatı denmektedir. Bir diğer yandan 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi ve işveren arasında iş sözleşmesinden kaynaklanan hak ve alacaklar konusunda ki, çözümü sağlayan avukatlara İş hukuk avukatı denir.
Başlıca Görevleri İse Şunlardır:
1)İş veren ve işçi arasında ki iş sözleşmesinin hazırlamak, bu sözleşmenin uygulanması ve oluşturduğu sözleşmeden doğacak, hak ve alacaklar ile ilgili çözümü sağlamak.
2)İş hukuku avukatları genelde şu davalarda yer alırlar: İhbar tazminatı, fazla mesai alacağı, kidem tazminatı, maaş alacağı gibi davalarda görev alırlar.
3)İş veren ve işçi arasında, iş sözleşmesine dayalı hak ve yükümlüklerin ihlal edilmesi durumnda taraflardan herhangi birinin başvurması halinde iş veren yahut işçinin haklarını savunmak.

Aydar hukuk bu bağlamda ve daha bir çok bağlamda sizler için en iyi hizmeti vermeyi hedefler. İstanbul başlıca olmak üzere iş hukuk alanında, icra hukuku alanında, aile hukuku alanında ve diğer tüm hukuk alanlarında sizlere en iyi çözümü bulur.