Avukat

Avukat nedir : bu soruyu düşündüm ve toplumumuzda avukatlık mesleğinde olması gerekenleri, bu mesleğe bakış acılarını incelemeden geçemeyiz. Avukatlık mesleği; genelde savunma ve hak arama mesleği olarak tanımlanmaktadır. Avukat hekimin hastasına tedavi programı gibi Müvekkiline hukuki yardım sağlayarak hukuki probleminin çözümünü hedefler.Avukat yargılamada parasal gerçeği meydana çıkarmakla değil, temsil ettiği kişi ya da tüzel bireyin lehine, çıkarına davranmakla yükümlüdür. Müvekkilinin aleyhine olan kanıtleri kullanamaz, söz ve davranışlarda bulunamaz. Avukatın vazifei: Ceza davalarında suç işlediği ileri sürülen sanığın savunulmasını ya da müdahil vekili olarak mağdur ya da yakınlarının temsili ile sanığın cezalandırılmasını sağlamak, Hukuk davalarında ise temsil ettiği kişi ya da tüzel bireyin isteği tarafında kanuni çerçevede Müvekkilinin hak arayışını sonuçlandırmaktır. Önleme hukuk koruması: Hukuki ihtilaf meydana çıkmadan karşılıklı sorumlulukları ihtiva eden bir protokol hazırlanması, gelecekte meydana çıkması olası ihtilafın halli amacıyla eskiden mağduriyeti ya da haklılığı belirleme davaları açılması gibi engelleyici hukuki hizmetler ve hukuki danışmanlık faaliyetleri de avukatlık mesleğinin vazife kapsamında yer almaktadır. Neden avukata gereksinim duyulmaktadır? Savların görülmesi esnasında yerine getirilmesi gereken usuli hükümlerin, hukuki terimlerin anlaşılması ve somut olaya özgü olarak yorumlanması , nelerin kanıt teşkil edip etmeyeceğinin, hangi hukuki ekipmanlarının davada kullanılabileceğinin (örneğin belirli miktarın üzerindeki ihtilaflarda senetle yani yazılı kanıtla ispat etme kuralı vardır, bu halde şahit dinletemezsiniz.) belirlenmesi güçtür. Bununla beraber hak düşürücü ve zamanaşımı sürelerinin, vazifeli ve yetki sahibi mahkemenin belirlenmesi, usule ideal ve dayanağı olan savunmalar ileri sürülmesi, ömrü yaşantısında hukuki eğitim almamış, hem de üst düzeylerde iyi bir hukuk eğitimi almış olsa dahi kuram ile kolay arasındaki farkı yani programlamayı bilmeyen, avukatlık yapmamış bir kişi için çok zor ve risklidir. Vatandaş haklı da olsa kendisini çok iyi ifade edemeyebilir; anlatımı, dili anlaşılır olmayabilir ya da psikolojisi yargılama safhasına ideal değildir. Burada hukuki eğitim almış ve programın idrakında olan bir avukatın desteğinden yararlanması gerektiğince yararlı olacaktır.

Summary
Article Name
Avukat
Description
avukat nedir sorusunu en güzel şekilde sizler için açıkladık
Author
Publisher Name
aydar hukuk
Publisher Logo